Thảm Họa Cộng Sản
You are here: Home / 2013 / July

Monthly Archives: July 2013

Vũ Ánh, kẻ tự hạ phẩm giá chính mình

Vu Anh June 23

VŨ ÁNH: KẺ TỰ HẠ PHẨM GIÁ CHÍNH MÌNH – (Trần Minh) Trần Minh Nhiều người có lý của họ khi nói rằng không nên tốn thì giờ với những hạng sâu mọt. Đúng vậy, trong cuộc sống đời thường thì điều tốt nhất là chúng ta nên tránh xa bọn này. Thế nhưng trong chính trị, thì quy luật này nên ... Read More »

Scroll To Top