Thảm Họa Cộng Sản
You are here: Home / Chu My Dung

Category Archives: Chu My Dung

Feed Subscription

chumydung

Súng đã bắn vào đảng cướp ngày

image DNViet

Súng đã bắn vào đảng cướp ngày SÚNG ĐÃ BẮN VÀO ĐẢNG CƯỚP NGÀY. ”. Đám tang ông Đặng Ngoc Viết, người nổ súng vào Đảng Cướp Ngày Chu Mỹ Dung “Con ơi nhớ lấy câu này, Cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan Đó là lời mà cha ông chúng ta cảnh báo con cháu về mặt trái của tầng lớp ... Read More »

Độc đảng hại nước, khổ dân, nhưng tốt Đảng

image (4)

             ĐỘC ĐẢNG HẠI NƯỚC KHỔ DÂN NHƯNG TỐT… CHO ĐẢNG   Chu Mỹ Dung Đứng trước việc dân chúng ngày càng không sợ bạo lực công khai đòi dẹp bỏ chế độ cộng sản, thì giới thống trị đối phó lại bằng nhiều biện pháp bao gồm tù đày, ngay cả bỏ tù những sinh viên rất trẻ như Nguyễn Phương Uyên, Đinh Nguyên Kha,răn đe, ... Read More »

Đi chết đi Đảng Cộng Sản Việt Nam

images (8)

Đi chết đi Đảng Cộng Sản Việt Nam!   Chu Mỹ Dung “Tôi không quan tâm đến chuyện tăng hay giảm án mà tôi muốn biết một cách công khai tôi tội gì.       Tôi chống đảng cộng sản nhưng mà chống đảng cộng sản có vi phạm điều 258 hay không?” Đó là sự thách thức rất dõng dạc của Nguyễn Phương Uyên, một cô ... Read More »

Những lý luận ngu ngốc của ĐCSVN & phường chuyên nghề bôi bẩn

Phường bôi bẩn

NHỮNG LÝ LUẬN NGU NGỐC CỦA ĐCSVN và PHƯỜNG CHUYÊN NGHỀ BÔI BẨN.     Chu Mỹ Dung   Qua nhiều phân tích về vấn đề tội phạm, những nhà chuyên môn đã đi đến kết luận, có hai trường hợp cấu thành tội phạm. Trường hợp thứ nhất người phạm tội có nguyên nhân của nó, hoặc do đã trãi qua ... Read More »

Sự vô giáo dục của đảng CSVN

Sự vô giáo dục của Công  An CSVN và sự đồng lõa của ĐCSVN trong vấn đề chà đạp nhân quyền.  Tất cả đều vô giáo dục

                         SỰ VÔ GIÁO DỤC CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM.     Chu Mỹ Dung, DDS   Nói về tư cách, đạo đức và tội ác của tất cả các chính quyền cộng sản, quả tình, không một bút mực nào có thể tả xiết những thảm cảnh ... Read More »

Những tên mất dạy trước những nấm mồ tập thể Tết Mậu Thân 1968

Những tên hát trên những xác người

NHỮNG TÊN MẤT DẠY CỦA LỊCH SỬ VIỆT NAM   Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang,                             Trung Ương Đảng Cộng Sản và Lê Phong Lan.   Bài 1: “ Những Nhân Chứng có Thẩm Quyền của Bộ Phim Mất Dạy “Tài Liệu Mậu Thân 1968”   Chu Mỹ Dung   Quả thật, khó mà có thể ... Read More »

Đạo đức và lương tri của cộng sản

Bằng chứng bán nước của Hồ Chí Minh và Phạm văn Đồng

 ĐẠO ĐỨC và LƯƠNG TRI của CỘNG SẢN Chu Mỹ Dung Qua hệ thống báo chí truyền thanh truyền hình ngày 25 tháng 2 năm 2013, đảng trưởng đảng Cộng Sản, Nguyễn Phú Trọng, đã ra lệnh cho các đảng viên cộng sản, đồng thời răn đe dân chúng Việt Nam như sau:“Các đồng chí phải lãnh đạo việc góp ý kiến ... Read More »

Cưỡng chế hiến pháp: Hành động vi phạm nhân quyền của CSVN

images (77)

CƯỠNG CHẾ HIẾN PHÁP: HÀNH ĐỘNG VI PHẠM  NHÂN QUYỀN TRẦM TRỌNG  DÃ TÂM BÁN NƯỚC CHO TÀU CỘNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM  Chu Mỹ Dung  I Sự kiện dân chúng công khai đòi thay đổi hiến pháp, chứ không muốn sửa đổi hiến pháp:  Sau khi bản dự thảo hiến pháp của cộng sản ra đời ngày 2/1/2013, thì ... Read More »

Hiến pháp cộng sản: Văn tự ô nhục của Việt Nam

Hiến pháp tự do bán nước

 HIẾN PHÁP CỘNG SẢN: HIẾN PHÁP BÁN NƯỚC.  VĂN TỰ Ô NHỤC CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM     Chu Mỹ Dung       Thế nào là hiến pháp?    Một cách đơn giản, Hiến Pháp là bộ luật khái quát, mang tính kim chỉ nam cho hệ thống luật pháp của quốc gia. Căn cứ vào kim chỉ nam này, các luật lệ được ... Read More »

Văn hiến, đạo đức Việt Nam dưới chế độ cộng sản

Cõng rắn Mao cắn gà nhà

     VĂN HIẾN ĐẠO ĐỨC VIỆT NAM DƯỚI CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN                                           NHỮNG LỜI NÓI ĐẦU KHÔNG NGƯỢNG MIỆNG  CỦA “HIẾN  PHÁP”      Chu Mỹ Dung. Phó Chủ Tịch Ủy Ban Truy Tố Tội Ác Cộng Sản Việt Nam                                            ... Read More »

Scroll To Top