Thảm Họa Cộng Sản
You are here: Home / Chính trị / Cưỡng chế hiến pháp: Hành động vi phạm nhân quyền của CSVN

Cưỡng chế hiến pháp: Hành động vi phạm nhân quyền của CSVN

CƯỠNG CHẾ HIẾN PHÁP: HÀNH ĐỘNG VI PHẠM  NHÂN QUYỀN TRẦM TRỌNG 

DÃ TÂM BÁN NƯỚC CHO TÀU CỘNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 Chu Mỹ Dung

 I Sự kiện dân chúng công khai đòi thay đổi hiến pháp, chứ không muốn sửa đổi hiến pháp:

 Sau khi bản dự thảo hiến pháp của cộng sản ra đời ngày 2/1/2013, thì khẩu hiệu “tham gia sửa đồi hiến pháp để nâng cao quyền làm chủ của nhân dân” được đánh bóng rầm rộ trên các phương tiện “truyền thông nhân dân”. Theo  sự khuyến khích này, thì hàng ngàn trí thức và những công dân tự do, đã công khai yêu cầu Đảng Cộng Sản phải thay đổi hiến pháp, sao cho thỏa mãn các đòi hỏi về nhân quyền, tam quyền phân lập và phi chính trị hóa quân đội, như công thức chung của quốc tế về quan hệ giữa chính phủ, người dân, và tổ quốc. Trước những đòi hỏi mang tính cải cách triệt để và chính đáng này, thì đảng trưởng CS Nguyễn Phú Trọng, thay vì khuyến khích người dân như đã hứa hẹn, lại giận dữ và răn đe như sau:

 Các đồng chí phải lãnh đạo cái việc góp ý kiến sửa đổi dự thảo hiến pháp, cái này quan trọng lắm đấy. Vừa rồi có các luồng ý kiến có thể quy vào là suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống.  Xem ai có tư tưởng  muốn bỏ điều 4 hiến pháp không? Phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng không? Muốn đa nguyên đa đảng không? Muốn tam quyền phân lập không? Hả? Muốn phi chính trị hóa quân đội không? Người ta đang có những quan điểm như thế, đưa cả lên những phương tiện thông tin đại chúng đấy, thì như thế là suy thoái chứ còn gì nữa? Rồi tham gia những là khiếu kiện biểu tình, ký đơn tập thể, thì nó là cái gì.ì..ì.?Các đồng chí quan tâm xử lý những cái này!”

NPT

images (1)                                                             

Sự mâu thuẫn một cách quái đản giữa lời nói và việc làm của đảng Cộng Sản và Nguyễn Phú Trọng, khiến người viết bài này thấy cần phải đọc lại hai văn bản, một là “hiến pháp 1992” hai là “chuẩn hiến pháp 2013”, để xem tại sao lại có sự thể vừa ăn cướp vừa la làng, vừa hô  hào đóng góp ý kiến, rằng “sửa đổi “hiến pháp” là phát huy quyền làm chủ của nhân dân”, lại vừa răn đe “các đồng chí phải quan tâm xử lý người đóng góp ý kiến”? Thế là thế nào?.Phải chăng lời khuyên “Đừng nghe những gì cộng sản nói, mà hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm”, của Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu, nên được xem là chân lý bất di bất dịch?

images (2)

 Mâu thuẫn quái đản giữa nói và làm của ĐCS

Đọc xong hai văn bản “hiến pháp” nói trên, người viết cần phải nói thẳng cho Đảng Cộng Sản Việt Nam biết rằng, đó chỉ là hai tờ truyền đơn  không hơn không kém. Hai truyền đơn này mục đích là quảng cáo cho sự anh dũng và đỉnh cao trí tuệ thuộc loại hàng đầu nhân loại của ĐCSVN, đồng thời kể lể những ơn mưa móc mà nhân dân Việt Nam phải nợ Đảng Cộng Sản VN đời đời kiếp kiếp. Vì vậy, những quyền con người mà Đảng ban cho nhân dân như thế đã là phước lằm rồi, đừng hòng đỏi hỏi gì thêm nữa. Đó chính là hình thức, nội dung và ý nghĩa của cái gọi là “hiến pháp” 1992 và chuẩn “hiến pháp” 2013, không sai một ly.

Về hình thức, thì chuẩn “Hiến Pháp 2013” là sao y chánh bản của “Hiến Pháp 1992”, trong đó, mục “Lời nói đầu” của “hiến pháp” đã không được viết theo thể thức của một văn kiện pháp lý tổng quát, đúng theo tinh thần của hai chữ “hiến pháp”. Về nội dung thì toàn là những liệt kê nhỏ nhặt, luộm thuộm, chỉ xứng đáng gọi là luật bảo hộ lao động, luật về phụ nữ và trẻ em, luật về  bảo vệ người thiểu số, luật để trừng trị bọn phản động, v.v, chứ không thể gọi là hiến pháp.

 Và điều then chốt nhất là, cả hai “hiến pháp” chị em sinh đôi này này đã không đáp ứng ba điều quan trọng nhất của một hiến pháp: một là nhân quyền, hai là bảo vệ lãnh thổ, ba là cơ chế để đảm bảo hai yếu tố trên được vận hành một cách tự nhiên và hữu hiệu.

Có được ba điều nói trên  thì hiến pháp mới có thể là nền tảng để xây dựng sự trường tồn cho quốc gia, xây dựng được hạnh phúc cho thế hệ hiện tại, và duy trì nó cho thế hệ con cháu trong tương lai. Một cách ngắn gọn, thì mục đích của các “hiến pháp 1992” và “chuẩn hiến pháp 2013” là đem lại sự trường tồn, hạnh phúc ấm no vĩnh viễn cho Đảng Cộng Sản, chứ không phải đem lại sự trường tồn và hạnh phúc ấm no cho tổ quốc Việt Nam và người dân Việt Nam.

Sự “sửa đổi” duy nhất mà người viết tìm thấy trong hai tờ truyền đơn sinh đôi đó là: tên của cuộc chiến 1954-1975, tức là “cuộc chiến tranh chống thực dân và đế quốc”, đột ngột từ trần và đầu thai trở thành “cuộc chiến bảo vệ và thống nhất đất nước”

Trích dẫn 1992:  “Với sự giúp đỡ quý báu của bè bạn trên thế giới, nhất là các nước xã hội chủ nghĩa và các nước láng giềng, lập nên những chiến công oanh liệt, đặc biệt là chiến dịch Điện Biên Phủ và chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đánh thắng hai cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân và đế quốc..” 

2013 : “…cùng với sự giúp đỡ quý báu của bạn bè và nhân dân thế giới, nhân dân ta đã giành chiến thắng trong các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, thống nhất đất nước và làm nghĩa vụ quốc tế”

images (34)  images (35)

images (33)

 Dưới sự giúp đỡ của Stalin và Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh đã giết dân Miền Bắc trong Cải Cách Ruộng Đất, dùng vũ khí của những tên ác quỷ này xâm lăng và giết hại dân Miền Nam.

Đó là tất cả những gì gọi là sửa đổi hiến pháp mà Đảng Cộng Sản đang làm cho to chuyện                                                  

 Làm cho to chuyện

 

 

Còn nếu Đảng Cộng Sản vẫn tiếp tục già mồm, cho là sự “thay đổi hiến pháp” này nhằm đảm bảo đem lại nhân quyền cho dân chúng Việt Nam hôm nay và cho các thế hệ con cháu mai sau, đồng thời giúp giữ vững lãnh thổ Việt Nam khỏi tay Tàu Cộng, thì Đảng Cộng Sản nên tranh luận công khai với Ủy Ban chúng tôi về tính chất của cái mà quý vị gọi là “hiến pháp”, ngay tại xứ sở tự do Hoa Kỳ này. Đảng cộng sản có thể đem số lượng tranh luận viên không giới hạn, phần chúng tôi: có lẽ chỉ cần một mình tôi là đủ. Vì tôi cũng như bất cứ người dân nào đã từng sống dưới chế độ tự do của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, ai cũng biết thế nào là hiến pháp, thế nào là tam quyền phân lập, biết tại sao quân đội không được tham gia chính trị, và biết thế nào là quyền con người. Do đó, chúng tôi không cần nhiều người mới có thể tranh luận được với quý vị

 Một lần nữa, đại diện cho UBTTTAĐCS, tôi yêu cầu được tranh luận công khai với đại diện của Đảng Cộng Sản về cái gọi là “sửa đổi hiến pháp nâng cao quyền làm của chủ nhân dân” này. Sự thật của vấn đề phải được rạch ròi, việc đánh lận con đen chính trị của Đảng Cộng Sản phải bị bạch hóa.

Đọc xong 2 văn tự “hiến pháp” 1992 và 2013, người quan tâm đến sự tồn vong của giống nòi, ai cũng đều quan ngại. Bởi vì hiến pháp này nó là tiền đề cho một sự bán nước cho ngoại bang không hơn không kém. Vì sao? vì nó đã triệt tiêu nhân quyền, hạ phẩm giá người dân Việt Nam, làm lụn bại đi truyền thống bất khuất của dân tộc Việt, đặt quân đội làm vũ khí riêng cho đảng cộng sản Việt Nam, tức là gián tiếp đặt dưới sự khống chế của cả đảng cộng sản Trung Hoa, mà thực tế đã chứng minh như vậy. Do đó, chính xác rằng, “hiến pháp 1992, hiến pháp 2013”chỉ là một thứ truyền đơn để lừa dối quốc tế, và tạo nguy cơ mất nước Việt Nam vào tay Trung Cộng.

Thứ văn bản loại này đã tạo cơ hội cho các công hàm bán nước  Phạm Văn Đồng, Hiệp Định Biên Giới Việt Trung 1999 ra đời, mà không ai có thể kiểm soát, và không ai dám làm gì cả. Một ngày còn thứ hiến pháp này, thì một ngày đất nước Việt Nam còn tiến dần vào lãnh thổ Trung Cộng, một ước mơ mà bọn Trung Cộng ấp ủ ngàn đời có cơ may sẽ thành hiện thực.

Thật hết sức hài hước, làm đình làm đám như là bắn 21 phát súng đại bác, gọi là “sửa đổi hiến pháp”, rốt cuộc, chỉ để đổi tên cho một cuộc chiến, từ “chiến tranh xâm lược của thực dân và đế quốc”, biến thành “cuộc chiến tranh bảo vệ tổ quốc thống nhất đất nước” , mà chuyện đổi tên là chuyện nhỏ như con ruồi, và không dính dáng gì đến tinh thần của định nghĩa hiến pháp?  Xin hỏi đảng cộng sản, đế quốc mà đảng cộng sản đã đánh thắng đó là ai? Sao không nói thẳng tên ra? Úp úp mở mở ,thế là thế nào? Và tại sao hôm nay lại không tiếp tục sĩ vả tên“đế quốc” đầu sỏ thù địch này nữa? Đàng sau việc dùng súng đại bác để bắn một con ruồi này là gì? Nịnh bợ vuốt ve để kiếm tiền và kiếm danh chăng?

Vì lương tâm, vì lẽ phải, vì trách nhiệm đối với đất nước và thế hệ mai sau, tôi yêu cầu được tranh luận trực diện với Đảng Cộng Sản về hai cái hiến pháp cực kỳ tai hại ,cực kỳ phản động, làm hại vận mệnh quốc gia dân tộc này. Vì danh dự của Đảng Cộng Sản, tôi thiết nghĩ các ông bà tối cao của ĐCS nên chấp nhận lời đề nghị này.

II/Lý do và âm mưu của việc “sửa đổi hiến pháp”

 

 Tại sao có sự quay phắt 180 độ về một cái tên gọi của một cuộc chiến, đã từng là niềm kiêu hãnh của Đảng Cộng Sản? Và đàng sau nó là cái gì?

Sau đây là hai mục đích đã bị lộ của màn ảo thuật có tên “sửa đổi hiến pháp” :

 1/Thứ nhất: Tiền:

 Dưới áp lực ngày càng gia tăng của quốc hội các nước cấp viện trợ về vấn đề nhân quyền tại Việt Nam, đặc biệt là Hoa Kỳ, thì cộng sản Việt Nam  buộc lòng phải nịnh bợ quốc hội Hoa Kỳ không gọi họ là đế quốc nữa, bày ra trò rắn giả lươn để lừa đảo tiền viện trợ của các nước mà họ cho là bọn “vô đạo đức và suy thoái tư tưởng”, theo như  định nghĩa về “đạo đức tư tưởng” của Đảng Cộng Sản và của Nguyễn Phú Trọng. Thế nhưng, nếu đã chữi  các nước này là bọn vô đạo đức suy thoái tư tưởng, thì tại sao còn ngữa tay xin tiền viện trợ của các nước kém phẩm giá đó, mà trong đó có cả đồng tiền thuế của những “người dân vô đạo đức suy thoái tư tưởng” của các nước đó nữa, như cá nhân người viết bài này chẳng hạn, thưa các ông vô cùng “đạo đức và cao quý” Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Sinh Hùng, Trương Tấn Sang và toàn bộ Ủy Viên Trung Ương Đảng còn lại?

2/Thứ hai: Danh:

Bấy lâu nay, cộng sản luôn đứng trong top  4 của các nước có cách thống trị chà đạp lên quyền sống của con người, đó là Việt Nam, Trung Cộng, Bắc Hàn, Cuba. Để che dấu sự vô nhân đạo và vô luân thường này, Đảng Cộng Sản Việt Nam đang cố giữ cho được một chân trong Ủy Ban Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, để ra vẻ ta đây cũng thuộc loại con nhà như các nước văn minh trên thế giới khác.

Muốn được điều này, thì điều đầu tiên mà quốc tế đỏi hỏi chính quyền cộng sản Việt Nam phải có sự cải tổ về vấn đề nhân quyền. Nhưng nếu cải tổ nhân quyền thì Đảng Cộng Sản kể như tự sát: “Bỏ điều 4 là tự sát”(Nguyễn Minh Triết). Vì vậy, biện pháp đối phó là lấy vải thưa che mắt thánh, bày trò rắn phải giả lươn, bày trò sửa đổi hiến pháp, thì may ra lừa bịp được thế giới. Về thành tích lừa bịp thì ai cũng đã rõ mặt CSVN. Thí dụ trò hề “Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam” với Cộng Sản Hà Nội, thì rõ ràng tuy hai nhưng mà một, nhưng Hà Nội cứ tỉnh bơ rêu rao với quốc tế rằng MTGPMN  là một tổ chức độc lập của dân chúng Miền Nam. Thí dụ thứ hai là vấn đề ngưng bắn Mậu Thân 1968. Chính Hồ Chí Minh và Đảng Cộng Sản chứ không phải phía Việt Nam Cộng Hòa,đề nghị ngưng bắn 7 ngày để hai bên ăn Tết. Nhưng hóa ra đề nghị này của cộng sản là để dụ quân đội VNCH đóng cửa doanh trại, tam bỏ tư thế sẳn sàng chiến đấu, về quê ăn tết, để cộng sản bất thần xua quân tràn vào thôn tính Miền Nam, đập đầu chôn sống 7 ngàn đồng bào Miền Nam vô tội. Hiệp Định ngừng chiến Paris cũng vậy. Bút chưa ráo mực thì chúng đã tấn công, mà chẳng ai làm gì được chúng cả. Thế thì màn ảo thuật “sửa đổi hiến pháp” để lừa đảo tiền bạc và lừa đảo danh tiếng với quốc tế, có xá gì với những thành tích láo lường long trời lỡ đất trong quá khứ nói trên của Đảng Cộng Sản?

III Những đối đầu của Đảng Cộng Sản với phong trào đòi thay đổi hiến pháp:

1/Lệnh khẩn cấp:

Trích từ trang web của “chính phủ” CHXHCNVN như sau

 “Chính thức công bố Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992

8:31 AM, 02/01/2013.(Chinhphu.vn) - Theo Nghị quyết số 38/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội, ngày 2/1/2013, Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 chính thức công bố Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trên các phương tiện thông tin đại chúng để lấy ý kiến rộng rãi các tầng lớp nhân dân..”

Thì lập tức chỉ chưa đầy hai tháng sau, vào ngày 25 tháng 2 năm 2013, khi thấy phong trào đòi hỏi dự thảo hiến pháp phải có tự do chính trị, có tam quyền phân lập, có quân đội không phải là công cụ của đảng phái chính trị, và người dân phải có quyền làm người, ngày càng công khai và lan rộng, thì đảng trưởng cộng sản Nguyễn Phú Trọng lập tức ra lệnh:

“ Đây là tư tưởng vô đạo đức và suy thoái chính trị. Các đồng chí xem xử lý những cái này!”

 2/Thi hành lệnh:

  Bảy ngày sau, ngày 06-03-2013, công thư khẩn cấp của ủy viên bộ chính trị kiêm chủ tịch quốc hội Nguyễn Sinh Hùng yêu cầu tất cả các địa phương phải “gửi Bảng so sánh giữa Hiến pháp năm 1992 với Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, kèm theo Bản thuyết minh và Phiếu xin ý kiến, đến từng hộ gia đình”,

Y chỉ thị tiếp: “yêu cầu các địa phương phải kịp thời đấu tranh, ngăn chặn việc lợi dụng góp ý vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp để truyền bá những quan điểm sai trái, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta.

images (32)

Nguyễn Sinh Hùng, chủ tịch quốc hội: “Phải kịp thời đấu tranh! chống truyền bá những quan điểm sai trái, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta! 

Hai ngày sau, ngày 08-03-2013, “Ủy ban Nhân dân thành phố HCM” đã rầm rộ tung cán bộ mở chiến dịch cưỡng bức dân chúng phải ký tên đồng ý với Dự Thảo Sửa đổi Hiến Pháp, tức Hiến Pháp 2013, mà đã được đảng Cộng sản viết sẳn. Công an và cán bộ tuyên vận đủ loại đủ cấp, từ thành phố đến quận, huyện, phường, xã, đã được huy động vào tận từng nhà để ép buộc người dân phải ký đồng ý bản “hiến pháp 2013” này.

Công tác ép cung hiến pháp được thực hiện như sau: Khi đến mỗi nhà, công an và cán bộ đưa ra một tập tài liệu khoảng 80 trang, gồm 3 phần: một là Hiến Pháp 1992, hai là bản sửa đổi, tức “hiến pháp 2013”, ba là bản “lấy ý kiến”. Bản lấy ý kiến này chỉ có hai khoản, một là đồng ý toàn văn, hai là đồng ý gần hếtkhông có mục không đồng ý. Nếu chủ nhà không đồng ý hoặc không có ý kiến, thì sẽ bị nhóm công an cán bộ ngồi lỳ tại nhà để, mà nói một cách bóng bẩy là để ‘tuyên truyền, vận động”, còn nếu nói một cách chính xác, đó là ĐảngCộng Sản đi ép cung nhân dân.

Vì có sự phản kháng mạnh mẽ của dân chúng, cho nên kế hoạch sửa đổi hiến pháp theo dự trù trước đây, sẽ kết thúc một cách êm ả vào ngày 31 tháng 3 2013, thì nay, vì hiện tình thay đổi, bị bọn suy thoái đạo đức tư tưởng phá đám, nên phải triễn hạn“vận động tuyên truyền lâu hơn nữa, trong phạm vi cả nước”, do vậy phải kéo dài đến cuối tháng 9/2013.

 Như vậy, kết luận, nếu không phải đây là chiến dịch ép cung hiến pháp, hay có thể gọi làcưỡng chế hiến pháp, như đã từng làm rất nhiều lần trong quá khứ như, cưỡng chế lao động, cưỡng chế vào hợp tác xã, cưỡng chế  tư bản mại sản, cưỡng chế cải tạo công thương nghiệp sản, cưỡng chế đi kinh tế mớithì cái việc sửa đổi “hiến pháp 1992” này nó là cái gì?

IV Vũ khí để áp đặt hiến pháp lên đầu dân chúng:

 Không gì khác, đó chính là “Quân Đội Vũ Trang Nhân Dân và  Công An Nhân Dân”

Hai vũ khí này, cái nào cũng được lấy tên nhân dân để đặt, nhưng sự thật thì ngược lại. Đối với Đảng Cộng Sản, thì cái gì có tên là nhân dân, phải được hiểu ngược đó không phải là của nhân dân mà là của Đảng. Vì vậy, công dụng của hai vũ khí này không phải bảo vệ dân, bảo vệ nước, mà để bảo vệ Đảng, giúp Đảng trừng trị nhân dân.

images (77)  images (79)

 Vũ khí để khống chế dân chúng và thanh niên học sinh: Quân đội và công an “nhân dân”

Thực tế đã chứng minh như vậy. Học sinh sinh viên dân chúng tự động đi biểu tình chống ngoại xâm chiếm lãnh hải Hoàng Sa và Trường Sa, một việc làm lẽ ra phải được chính quyền hết sức xiển dương mới phải, thì lại bị công an bắt bỏ tù. Blogger Điếu Cày là một ví dụ.  Còn ngư dân Việt Nam bị Trung Cộng giết hại, Thác Bản Giốc bị chiếm trọn, Ái Nam, Quan bị lấn chiếm 400 mét về phía lãnh thổ Việt Nam, Hoàng Sa, Trường Sa bị thôn tính, Cao Nguyên Trung Phần bị Trung Cộng chiếm đóng dưới danh nghĩa khai thác Bauxit, thì quân đội nhân dân khoanh tay đứng nhìn. Đảng bảo bất động thì quân đội bất động. Như vậy, đó có thể gọi là Quân Đội bảo vệ quốc gia, Công An bảo vệ người dân hay không?

 Còn nếu biện bạch rằng hai vũ khí này không phải phục vụ cho Đảng, mà chỉ phục vụ nhân dân, thì Đảng thì còn chần chờ gì mà không phi chính trị hóa nó đi cho rồi chứ?

 Và ngược lại, nếu không chủ tâm dùng súng đạn của quân đội và nhà tù của công an để bóp miệng và trừng trị nhân, thì Đảng CS giữ việc chính trị hóa quân đội và công an để làm gì?

 Đau lòng mà nói rằng, nếu không có hai vũ khí tàn bạo này, thì danh từ chung đảng đã không thể nào trở thành danh từ riêng Đảng được. Việt Nam là nơi hiếm hoi trên thế giới, con người không biết thế nào là đảng, mà chỉ biết Đảng,  tức là chỉ có Đảng Cộng Sản và chỉ Đảng Cộng Sản là mới là đảng mà thôi. Ngoài ra, “đảng” không thể được hiểu là một đảng phái nào khác, dùng như vậy là phạm húy.

 Tóm lại, nếu không có Quân Đội Võ Trang Nhân  Dân và Công An Võ Trang Nhân Dân, thì dân Việt Nam đã biết thế nào là đảng phái chính trị, biết thế nào là tam quyền phân lập, biết thế nào là phi chính trị hóa quân đội, biết thế nào là tự do ngôn luận,  tự do báo chí , biết tự do bầu cử và ứng cử, và có hàng ngàn điều để biết, vì quyền của con người cho phép họ có quyền biết. Có quá nhiều rất đơn sơ mà nhân loại trên thế giới đã có từ lâu, nhưng đối với dân tôi, thì vẫn còn là một giấc mộng lớn

Nếu trời không sinh ra Hồ Chí Minh, Lê Duẫn, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, không sinh ra cái Đảng Cộng Sản oan nghiệt này, thì dân tôi đã thực sự làm người, sau khi người Pháp chính thức ra đi năm 1954.

 Đã đến lúc chúng ta phải gọi chó sói là chó sói, không thể gọi chó sói là cừu.: gọi Quân Đội Vũ Trang Đảng là Quân Đội Vũ Trang Đảng, gọi Công An Đảng là Công An Đảng.Chúng ta không thể gọi họ là Quân  Đội Vũ Trang Nhân Dân, Công An Vũ Trang Nhân Dân. Họ đâu có phục vụ cho dân tộc và quốc gia thì tại sao lại gọi là quân đôi nhân dân, công an nhân dân?

 Rõ ràng Việt Nam hôm nay vẫn chưa có quân đội và cảnh sát cho mình, chỉ có quân đội và cảnh sát cho Đảng Cộng Sản. Vì vậy, việc đất nước Việt Nam và dân tộc Việt Nam sẽ dần dà  rơi vào tay Trung Cộng là điều không tránh khỏi!

 Ôn lại trang sử cũ, khi Lê Chiêu Thống cầu viện quân Thanh, Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục ghi rằng: 

“..Nhà Thanh bèn nhân dịp đấy định thôn tính luôn An Nam..”

“Thái hậu đưa nguyên tử (con trai Chiêu Thống) đến yết kiến ở trong sân, gào khóc xin cứu viện. Bọn Sĩ Nghị tâu với vua Thanh rằng tự hoàng nhà Lê đương phải bôn ba, đối với đại nghĩa, ta nên cứu viện. Vả lại, An Nam là đất cũ của Trung Quốc, sau khi khôi phục nhà Lê, ta nhân đó, đặt lính thú để đóng giữ. Thế là vừa làm cho nhà Lê được tồn tại, vừa chiếm lấy được An Nam: thật là làm một chuyện mà được hai lợiHồ Chí Minh và Đảng Cộng Sản VN đã cầu viện Mao Trạch Đông, cho 300 ngàn người Tàu sang Miền Bắc, dùng vũ khí Tàu chiếm được Miền Nam, nay Đảng Cộng Sản Việt Nam tiếp tục  dựa vào Trung Cộng để tồn tại, thì việc mất sạch đất nước là điều bắt buộc phải xảy ra. Xin được nhận định theo Khâm Định Việt Sử Thông Giám:Làm cho Đảng Cộng Sản Việt Nam được tồn tại, vừa chiếm được An Nam, thật là, làm một chuyện mà được hai lợi là vậy Đó chính là lý do tại sao Trung Cộng viện trợ cho Hà Nội từ năm 1930 cho mãi đến hôm  nay và sẽ kéo dài rât lâu trong tương lai

V Những tác hại nghiêm trọng của “Hiến Pháp” Cộng Sản trên vận mạng dân tộc và quốc gia Việt Nam:

 Với đà phát triễn và văn minh của nhân loại hiện nay, thì cấu trúc quốc gia bắt buộc phải bao gồm ba điều: Tam Quyền Phân Lập, Quân Đội phải phi chính trị, và Quyền Con Người.Đó là những yếu tố phải đựoc ghi là bất di bất dịch không thể tu chính trong hiến pháp. Trong khi đó, những điều khoản then chốt như vậy đã bị Đảng Cộng Sản không những cấm tuyệt,  mà lại còn chụp mũ là vô đạo đức, suy thoái tư tưởng phải bị xử lý thanh trừng!.

 Hãy phân tích một cách khái quát ba cấm đoán mà ĐCS cho là vô đạo đức suy thoái chính trị:

 Thứ nhất: cấm tuyệt Tam Quyền Phân Lập

 Hiện nay, tất cả các quyền Lập Pháp, Hành Pháp, Tư Pháp đều nằm trong tay của Đảng Cộng Sản.Ttức  Đảng Cộng Sản vừa đá banh vừa thổi còi, vừa làm luật, vừa thi hành luật, và vừa phân xử luật.

 Hãy lấy 4 ví dụ điển hình sau đây về vấn đề quyền lực đã không được đối trọng, độc lập, và kiểm soát  lẫn nhau dưới chế độ cộng sản, trong đó, Lập Pháp, Hành Pháp, Tư Pháp, Quân Đội đều bị Đảng Cộng Sản thu tóm:

 Nguyễn Phú Trọng: Đại Biểu Quốc Hội. Bí Thư Bộ Chính Trị Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng,  Bí Thư Quân Ủy Trung Uơng, Trưởng Ban Chỉ Đạo Phòng Chống Tham Nhũng, Bí Thư Bộ Chính Trị Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng, tức đảng trưởng Đảng Cộng Sản.

 Nguyễn Tấn Dũng: Thủ Tướng Chính Phủ, Đại Biểu Quốc Hội, Phó Chủ Tịch Hội Đồng Quốc Phòng và An Ninh,  Bí Thư ban Cán Sự Đảng, Chính Phủ. Ủy Viên Bộ Chính Trị Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng Cộng Sản

 Trương Tấn Sang: Chủ Tịch Nước, Chủ Tịch Hội Đồng Quốc Phòng và An Ninh, Đại Biểu Quốc Hội, Ủy Thường Trực Ban Bí Thư, Ủy Viên Bộ Chính Trị, Ban Chấp Hành Trung Ương ĐCS.

 Nguyễn Sinh Hùng: Chủ Tịch Quốc Hội, Phó Thủ Tướng Chính Phủ, Ủy Viên Bộ Chính Trị Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng Cộng Sản.

  Nguyễn Hòa Bình: Viện trưởng viện Kiểm Sát Tối Cao Nhân Dân, Bí Thư Tỉnh Ủy Quảng Ngãi, Đại Biểu Quốc Hội Ủy Viên Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng.

 Tất cả 4 nhân sự cao cấp nhất của quốc gia nói trên đều là Ủy Viên Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng Cộng Sản, thuộc Chính Trị Bộ Đảng Cộng Sản.

 Quả là một cơ chế quá nguy hiểm cho quốc gia, trong đó quyền sinh sát người dân và  quyền bán quốc gia nằm trong tay một số ít người mà không ai có thể chống lại. Chính vì vậy mà mới dẫn đến công hàm “ sẽ chỉ thị có các cơ quan nhà nước có trách nhiệm triệt để tôn trọng hải phận 12 hải lý của Trung Quốc, trong mọi quan hệ với nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa trên mặt bể” ngày 14 tháng 9 năm 1958 bơi Hồ Chí Minh và Lê Duẫn, Phạm Văn Đồng.

images (16)

Còn theo Hiệp Định Biên Giới Việt Trung 1999, thì  hậu duệ  hiện nay của Hồ Chí Minh đã cắt đứt một vùng rất lớn cơ đồ của dân tộc, dâng cho Tàu Cộng như 

sau:

images (6)

“Tại Ải Nam Quan, cột mốc theo hiệp định năm 1887 cách cổng Ải Nam Quan 100m về phía nam (phía Việt Nam), nay đã bị dời sâu về phía Việt Nam từ 300 đến 400m .Tài liệu do chính phủ Việt Nam xuất bản năm 1979 cũng thừa nhận Trung Quốc đã dời sâu cột mốc này về phía Việt Nam hơn 100m. Cột mốc số 53 tại khu vực thác Bản Giốc trước đây được ghi rõ là cách thác Bản Giốc 2km . Như vậy từ trước đến nay thác Bản Giốc hoàn toàn thuộc về Viêt Nam. Hiện nay chính ông Lê Công Phụng thừa nhận đường biên giới mới đã cắt ngang thác Bản Giốc.Vậy chúng ta có thể tin được Việt Nam chỉ thương nhượng cho Trung Quốc 4km2 trên cả chiều dài 700km đường biên giới?Liệu chúng ta có thể tin được những người lãnh đạo ĐCSVN đã không nhượng cho Trung Quốc dù chỉ là “một tấc đất, một cộng cỏ”?

Trung Quốc đã công khai lộ liễu trong chủ trương bành trướng lãnh hải. Tháng 11/2007 Quốc vụ viện Trung Quốc ra quyết định thành lập huyện Tam Sa, trong đó bao gồm hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Họ không chỉ nhìn Biển Đông với vị trí quan trọng về địa lý cùng những đảo san hô và khu vực đánh cá có sản lượng cao, họ nhìn Biển Đông với trữ lượng dầu hỏa khổng lồ ở dưới đáy biển, trong tương lai không xa nó sẽ cung cấp cho một nước Trung Quốc đói năng lượng trầm trọng, đồng thời cũng là vị trí có tầm quan trọng trong việc kiểm soát đường biển trên Thái Bình Dương. ( Đinh Minh Đạo)

 Thác Bản Giốc xinh đẹp trước hoàn toàn thuộc Việt Nam, nay một nữa đã dâng cho Tàu Cộng

 images (7)

 Thứ hai : cấm tuyệt đối quyền làm người, nhất là tự do ngôn luận và tự do truyền thông

Thứ ba: cấm tuyệt đối phi chính trị hóa quân đội.

 Nếu dân Việt Nam có quyền làm người, quân đội trở về vị trí trung lập không chính trị, thì cơ chế nhất quyền của cộng sản đương nhiên phải sụp đổ.

 Do đó, khẳng định rằng, sửa đổi hiến pháp mà không có tam quyền phân lập, không phi chính trị hóa quân đội, không cho tự do ngôn luận, tự cho báo chí v.v thì có một triệu lần sửa đổi cũng chỉ là một trò hề không hơn không kém. Trò hề này nhằm lường gạt quốc tế và lường gạt quốc hội Hoa Kỳ để kiếm tiền và kiếm danh cho Đảng Cộng Sản VN. Hy vọng Quốc Hội Hoa Kỳ và Quốc Hội các quốc gia cấp viện trợ cho cộng sản VN trên thế giới thấy được trò bịp bợm này, không tiêu tốn tiền thuế của dân mình một cách vô nghĩa

VI Giải quyết vấn đề:

 Hậu quả thảm khốc nhất sẽ xảy ra cho dân tộc Việt Nam bởi Hiến Pháp Cộng  Sản, đó là vấn đề mất nước

Hậu quả thứ hai đó là sự mất mát về nhân cách con người.

Xã hội Việt Nam hôm nay chìm đắm trong vấn đề vô đạo đức, bất nhân bất nghĩa và bất lương. Hiện tượng cha mẹ bán con cái mới 8, 9 tuổi sang Cambodge làm gái mãi dâm, chủ nhà bắp ép người làm công tiếp khách mãi dâm,

images (71)  images (72)

Phụ nữ Việt Nam chờ đợi thoát y để lựa làm vợ

Phụ nữ Việt Nam trần truồng cho ngoại nhân Đài Loan, Đại Hàn, Trung Cộng ..ngắm nghía và trả giá, con người lừa đảo lẫn nhau mà không cảm thấy tội lỗi, tham nhũng lan tràn từ người đứng đầu quốc gia trở xuống, đảng viên cao cấp của cộng sản sống trong nhung lụa với gia tài hàng trẳm triệu Mỹ Kim, trong khi đó, trẻ em 7, 8 tuổi phải bươi rác kiếm sống và dành giật thức ăn thừa của thực khách. Tất cả những điều đau lòng đó đã xảy ra nhan nhản trước mắt chúng ta, liệu thế hệ chúng ta có thể cam tâm cho những sự việc ấy tiếp tục diễn ra cho đến khi nước Việt Nam hoàn toàn sụp đổ?

 images (64)  images (65)

 

images (66)  images (69)

 

Trẻ em Việt Nam hiện nay phải bươi rác kiếm sống

Tất cả những hệ lụy của việc vi phạm luân thường đạo lý và nhân nghĩa đó phải mất, không phải là trăm năm, mà có khi hàng ngàn năm, mới có thể tẩy rữa được. Như Tổng Thống Ronald Reagan đã khẳng định tại California đầu năm 1969, về tác hại lâu dài của cộng sản, sau trận tàn sát diệt chủng của cộng sản lên đồng bào Miền Nam Mậu Thân 1968.

 Lời mở đầu của hai “hiến pháp” 1992 và 2013 ghi: “Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, thể chế hóa Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, thực hiện chủ quyền nhân dân…”

images (73)  images (74)

Tên bạo chúa ngoại bang Lenin, chịu trách nhiệm cho cái chết của khoảng 20 triệu người, lãnh đạo hiến pháp Việt Nam, mà không phải vua Hùng Vương, Lý Thường Kiệt, Trấn Hưng Đạo, Quang Trung…các vua chúa nhà Nguyễn đã có công mở mang bở cõi quốc gia.

Xin hỏi, cái ánh sáng của chủ nghĩa Max Lenin là cái ánh sáng loại gì? Ánh sáng của thiên thần từ trên thiên đàng rọi xuống, hay ánh sang của quỷ từ dưới âm ty địa ngục chiếu lên, mà hiện nay chỉ có 4 nước sống trong cái “ánh sáng” đó? Và cái ánh sáng đó đã lấy đi sinh mạng của trên 100 triệu người trong các trại lao cải, trong các nhà tù khổ sai, trong các hành động đặt chất nổ ám sát khủng bố, trong các cuộc thanh trừng đẩm máu đảo lộn luân thường đạo lý như cuộc cách mạng văn hóa của Mao Trạch Đông và Cải Cách Ruộng Đất của Hồ Chí Minh, Trường Chinh, Lê Duẫn, Phạm Văn Đồng?

Xin hỏi, cái tư tưởng Hồ Chí Minh là cái tư tưởng cao quý thế nào mà “hiến pháp” lại vinh danh long trời lỡ đất như thế?

Hiến pháp vinh danh cái tư tưởng của một người dám xấc láo “tôi tôi bác bác” với tiền nhân Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn?: “Bác đưa một nước qua nô lệ, tôi dẫn năm châu đến đại đồng!” (HCM) Cái tư tưởng của một đàn ông đa thê, đã lấy nhiều vợ nhưng không bao giờ dám nhận mình có vợ (Tăng Tuyết Minh, Nguyễn Thị Minh Khai)?. Cái tư cách của một người đàn ông, “vì cách mạng quá độ lên chủ nghĩa xã hội” mà phải “hy sinh” gã vợ mình cho thuộc hạ (Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Hồng Phong)? Cái tư cách “vì sự nghiệp của cuộc chiến chống Mỹ cứu nước” mà phải đưa nhân tình (Nông Thị Xuân) đã có một đứa con với mình cho bộ trưởng công an Trần Quốc Hoàn hãm hiếp, sau đó giết chết bằng cách đập vỡ sọ rồi ném xác người đàn bà đáng thương này ra đường, để ô tô lái từ trong Phủ Chủ Tịch ra cán lên, và đem con mình (Nguyễn Tất Trung) bỏ vào viện mồ côi, cho hội phụ nữ và những phụ tá của mình nuôi dưỡng?

images (9)

 

                                                  Tăng Tuyết Minh, người vợ chính thức của HCM, đã bị ông ta ruồng bỏ

images (8) 

Người phụ nữ xấu số Nông Thị Xuân, 

tình nhân của Hồ Chí Minh, đã bị Trần Quốc Hoàn hãm hiếp rồi đập đầu giết chết, xác sau  đó đã bị lôi bỏ ngoài đường cho xe lái từ Phủ Chủ Tịch ra cán lên

 images (10)

Bà đã từng là thư ký riêng và là vợ của Hồ Chí Minh. Sau đó đã bị gã cho Lê Hồng Phong

Tư cách cá nhân của Hồ Chí Minh như thế, thì liệu việc Đảng Cộng Sản lấy tên y để vinh danh  “Hiến Pháp” có che dấu được lịch sử và có che dấu được nhân cách kinh tởm của y hay không? Việc đem “tư tưởng” của một người đàn ông như thế bỏ vào “hiến pháp” thì nó vinh danh hiến pháp hay nó làm nhục “hiến pháp” ?

Hãy nhớ rằng, tất cả những ai được cộng sản vinh danh, thì những kẻ đó là tội ác, là ô nhục của nhân loại. Lenin, Stalin, Mao Trạch Đông, Kim Nhật Thành, Kim Chính Nhật, Fidel Castro, vợ chồng Nicolae Ceausescu, Hồ Chí Minh v.v là những ví dụ điển hình về những sinh vật kinh tởm nhất trong lịch sử nhân loại. Những gì của Caesar hãy trả lại cho Caesar, những gì của Hồ Chí Minh hãy trả lại cho Hồ Chí Minh.

 Điều muôn vàn đau đớn cho dân tộc Việt Nam là cuộc chiến quốc cộng, kể từ 1945 đến 1975 đã lấy đi xương máu của 5 triệu đồng bào Việt Nam vô tội, cuối cùng, chỉ để thay cái thiện bằng cái ác, thay Hiến Pháp VNCH 1956, 1967 bằng cái “hiến pháp” cộng sản bất nhân bất nghĩa và bất lương không bút mực nào tả xiết.

Bao lâu nữa và bao nhiêu xương máu nữa, để dành lại được tam quyền phân lập, phi chính trị quân đội, tự do ngôn luận, tự do chính trị, tự do bầu cử và ứng cử, ?

Trước đảng Cộng Sản VN, nước ta có 3 gương bán nước. Ai Vương, Trần Ích  Tắc, Lê Chiêu Thống,

Ai Vương âm mưu dâng nước cho Tàu, bị Tể Tướng Lữ Gia giết chết,

 Trần Ích Tắc bán nước, chạy sang Tàu, bị anh là vua Trần Thánh Tông xử tử hình khiếm diện và đuổi ra khỏi tôn thất.

 Lê Chiêu Thống sang Tàu cầu viện nhà Thanh, cũng chết ở xứ Tàu. Bị dân Việt nguyền rủa đời đời kiếp kiếp

images (11) images (15)

     Đảng Cộng Sản Việt Nam đã bán đứng lãnh hải cho Trung Cộng ngày 14 tháng 9 năm 1958

 images (12)

Hồ Chí Minh và Phạm Văn Đồng cầu viện Trung Cộng để xâm lăng Việt Nam.

Đảng Cộng Sản đã sang Tàu cầu viện nhà Mao, sang Nga cầu viện nhà Stalin, bán nước cho Mao với đầy đủ tang chứng vật chứng, là tác nhân giao Hoàng Sa và Trường Sa cho Trung Cộng, không cho dân biểu tình chống Trung Cộng, không bảo vệ  ngư dân Việt Nam đánh cá trên vùng biển của quốc gia, không những để cho Trung Cộng tùy tiện bắn giết nhân dân, đánh nhân dân ngay trên lãnh thổ Việt Nam, mà còn cho Trung Cộng thọc sâu vào vùng hiểm yếu của quốc gia là Cao Nguyên Trung Phần, tạo các thành phố Tàu trong  nội đia Nam phần như Bình Dương,  tạo điều kiện cho Trung Cộng thôn tính chúng ta từ hướng Lào, từ trong nội địanổi dậy, và từ hai đảo Hoàng Sa Trường Sa đánh thốc vào. Quốc gia nay lâm vào tình trạng nguy hiểm như vậy, bởi vì ai?

bản đồ VN3

 An ninh quốc gia vô cùng bấp bênh dưới sự tuyên bố chủ quyền lãnh hải màu đỏ của Trung Cộng

Ai có thể chứng minh rằng chính quyền Đảng Cộng Sản đang không làm thái thủ cho Tàu Cộng?

Đã đến nước này thì tất cả những người dân Việt Nam phải cùng nhau chống lại việc cưỡng chế hiến pháp 2013, cùng nhau không thừa nhận đó là hiến pháp, và hành động như Tể Tướng Lữ Gia và vua Trần Thánh Tông, thì may ra cơ đồ tổ quốc mới tồn tại.

Hoa Kỳ ngày 16 tháng 3 năm 2013

 Chu Mỹ Dung DDS

Phó Chủ Tịch Ủy Ban Truy Tố Tội Ác Cộng Sản

About joliechu

One comment

  1. You really make it seem so easy together with your presentation but I to find this matter to be actually something which I feel I would by no means understand. It kind of feels too complicated and extremely huge for me. I am having a look forward to your next publish, I’ll attempt to get the hang of it!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Scroll To Top