Thảm Họa Cộng Sản
You are here: Home / Lịch sử / Đấu tố Tổng Thống Ngô Đình Diệm: Kẻ vô liêm sĩ Huỳnh Tấn Lê

Đấu tố Tổng Thống Ngô Đình Diệm: Kẻ vô liêm sĩ Huỳnh Tấn Lê

 

.

           Huỳnh Tấn Lê:  tiến sĩ QGHC hay tiến sĩ ngành vô liêm sĩ ?

50_NAM_HUYNH_TAN_LE_resized

 

 

    Trần Minh.

Vở kịch đốt sống Thích Quảng Đức khởi đầu cho chuổi rối loạn chính trị nhân danh “Đàn áp Phật Giáo” đã làm suy yếu chính quyền VNCH, cuối cùng đem đến thảm họa quốc gia không có người lãnh đạo trong lúc đang phải đối phó với hiểm họa Bắc Thuộc thực hiện bởi Mao Trạch Đông qua chủ nghĩa cộng sản và  bọn tay sai mãi quốc cầu vinh Hồ Chí Minh. Cái chết bi thảm của Tổng Thống Ngô Đình Diệm đã dẫn đến việc Trung Cộng cộng sản hóa Việt Nam 9 năm sau đó là điều không ai có thể tranh cãi, nhưng ngược ngạo thay vẫn có những kẻ lớn miệng chửi bới cộng sản bán nước nhưng bên cạnh đó lại phỉ báng những người đã hy sinh cuộc đời mình để xây dựng nền móng cho căn nhà Việt Nam, chống lại chủ nghĩa cộng sản. Các nhà ái quốc Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu đã bị bọn đốn mạt này bôi bẩn bằng nhiều điều bịa đặt vô căn cứ, đồng thời tung hê những chuyện láo toét hoang đường về ông thầy tu phạm giới Thích Quảng Đức, người chưa từng làm được một điều gì gọi là ích nước lợi dân trước mà ngược lại chỉ làm hại quốc gia dân tộc.

Vụ giết Thích Quảng Đức đã được Phật Giáo Tranh Đấu đánh bóng như là một sự hy sinh vĩ đại vì “Phật giáo”. Đám loạn này còn đồng hóa Phật Giáo là “linh hồn của dân tộc Việt Nam”, trong đó Phật Giáo phải được coi là một thần quyền tiêu biểu cho đạo lý và sự tồn tại của dân tộc Việt, tính từ đời nhà Đinh, đến Lê, Lý Trần và cho mãi đến nay, ai chống lại chúng là chống lại dân tộc, có “viễn đồ phi dân tộc”( Thích Quảng Độ). Năm mươi năm đã trôi qua, đã đến lúc không còn có thể để cho bọn Phật Giáo Tranh Đấu này muốn nói gì thì nói muốn làm gì thì làm nữa.!

Vì vậy, bài viết hôm nay chúng tôi xin dành để vạch mặt Huỳnh Tấn Lê và cái gọi là “tổng hội” cư sĩ, gồm 6, 7 người, đã hè nhau bôi bẩn những nhà ái quốc, suy tôn kẻ làm hại quốc gia Thích Quảng Đức, áp đặt Phật Giáo  lên văn hóa của người Việt Nam : Phật Giáo là máu thịt, là linh hồn của dân tộc, Phật Giáo là bản sắc Việt Nam (Đào Văn Bình) , cho dù bây giờ đã là 2013, không còn là 1963-1966 nữa .

Với phương tiện thông tin internet toàn cầu hiện nay, thì quả rất dễ dàng cho những người trung thực đi tìm sự thật. Thế nhưng Huỳnh Tấn Lê và đám cư sĩ lại sự dụng phương tiện internet để tìm kiếm những thứ rác rưởi để sử dụng cho sự cuồng tín mất trí của họ. Chúng sẽ tôi lần lượt vạch trần tất cả những điểm láo lường mà Huỳnh Tấn Lê đã phát biểu vào ngày 23/6/2013 tại hội trường Jerome, Santa Ana, California.

Bất chấp câu uống nước nhớ nguồn, ăn trái nhớ kẻ trồng cây, bất chấp sự kiện rằng cái nơi đầy vinh dự đã đào tạo ra hắn và cái hội cư sĩ của hắn, Học Viện Quốc Gia Hành Chánh, là do chính Tổng Thống Ngô Đình Diệm sáng lập và đặt dưới sự chăm sóc của phủ Tổng Thống, bọn Huỳnh Tấn Lê đã ra sức đặt điều vu khống cho người thầy lớn nhất của mình, một người đã đổ thủ khoa trường Hậu Bổ, tức cũng là một trường hành chánh của nước ta vào đầu thập niên 1900, vì thế mà ông rất coi trọng và ưu ái đặc biệt học viện này. Đó là cái vô liêm sĩ, ăn cháo đá bát thứ nhất của Huỳnh Tấn Lê và đồng bọn “cư sĩ Quốc Gia Hành Chánh”

Cái vô liêm sĩ thứ hai của Huỳnh Tấn Lê và đồng bọn là gì? Hãy nghe Cư Sĩ Phật Giáo Huỳnh Tấn Lê diễn trò cá sấu chảy nước mắt như sau: “Trong không khí trang nghiêm của một buổi lễ tưởng niệm hôm nay, thật miễn cưỡng khi phải đề cập đến những hình thái sinh hoạt quốc gia, nhưng không thể không nhắc đến vì nó có liên quan, nếu không nói chính là căn nguyên cội rễ của Pháp Nạn Phật Giáo.””.

Sau sự miễn cưỡng đấu tố TT Ngô Đình Diệm giết 300 ngàn Phật Tử và hàng chục điều rùng rợn khác của cá sấu Huỳnh Tấn Lê, là hàng loạt các sự miễn cưỡng của những con cá sấu khác. Hãy đếm thử có bao nhiêu con cá sấu và bao nhiêu sự miễn cưỡng của chúng: Thứ nhất sự miễn cưỡng chửi hỗn của Huỳnh Tấn Lê, thứ hai sự miễn cưỡng chửi đổng của Nguyễn Huy Sỹ, thứ ba sự miễn cưỡng chửi xéo của Thích Thắng Hoan, thứ tư sự miễn cưỡng nâng bi Lâm Văn Tức của ca sĩ, kiêm MC, kiêm ni cô, Chúc Hiếu, thứ năm sự miễn cưỡng chửi bới của hung thủ Trần  Quang Thuận, thứ sáu sự miễn cưỡng chửi kháy của Nguyễn Văn Sâm, thứ bảy sự miễn cưỡng chửi rủa của Vũ Ánh, thứ tám sự miễn cưỡng chửi càn của Cao Văn Hở, thứ chín sự miễn cưỡng chửi xàm của Đào Văn Bình, thứ mười sự miễn cưỡng chửi láo của Đặng Nguyên Phả, thứ mười một sự miễn cưỡng chửi đại của Nguyễn Thanh Huy, thứ mười hai sự miễn cưỡng chửi bậy của Phan Duy Chiêm và cuối cùng là phần rất lịch sự , không chửi nữa, đó là bài cảm ơn toàn bộ quý vị đến chửi  và nghe chửi Tổng Thống Ngô Đình Diệm và nền Đệ Nhất Cộng Hòa của cư sĩ kiêm Đốc Sự Trần Quý Hùng.

Và đây là cái vô liêm sĩ thứ ba của  Huỳnh Tấn Lê: Theo tuyên bố đây là lễ tưởng niệm “Bồ Tát” dĩ nhiên hai chữ Bồ Tát phải được hiểu là từ bi hỉ xả hiền lành, nhưng với hàng loạt các tờ sớ chửi bới mà đã được ông Bà Nhã Ca Trần Dạ Từ trang trọng tiếp tay phát tán, có thể suy ra rằng ông Bồ Tát Thích Quảng Đức này khi còn sinh tiền rất thích vu khống và chửi đổng, nên fan của ông ta mới tưởng niệm bằng cách vu khống và chửi đổng, có phải vậy không thưa ông cư sĩ Huỳnh Tấn Lê?. Ngoài ra, những tuyên bố rằng các ông đã “dựa trên tài liệu Bộ Ngoại  Giao Hoa Kỳ”, đã được chúng tôi kiểm chứng, cho thấy các ông đã cắt đầu cắt đuôi, vo tròn bóp méo các tài liệu này để sử dụng cho mục đích đấu tố của các ông, thì thưa các ông, các ông có thấy rằng các ông đã chửi cha hai chữ “tưởng niệm”, chửi cha luôn hai chữ “Bồ Tát ”, chửi cha bốn chữ “cư sĩ Phật Giáo” và cuối cùng là làm cho công luận phải sôi máu chửi cha các ông rằng:

Đến bây giờ mà vẫn còn những thằng dùng tôn giáo để hoạt động chính trị. Ngày xưa thì dùng “bàn thờ Phật xuống đường”, ngày nay thì dùng “Thích Quảng Đức” để chửi đổng!”. Đồng ý không ông Huỳnh Tấn Lê?

Sau đây chúng tôi xin đi vào chi tiết từng điểm láo khoét của ông cư sĩ kiêm tiến sĩ Huỳnh Tấn Lê.

1/ Thứ nhất, Huỳnh Tấn Lê nói, xin tóm tắt: Một vị tăng sĩ Phật Giáo từ trên chiếc xe Austin đã khoan thai bước xuống, rồi ngồi xuống kiết già, chắp tay niệm Phật. Một vị tăng sĩ  khác giúp tưới xăng. Sau đó chính ngài tự quẹt que diêm. Ngọn lửa bùng lên,ngài vẫn giữ tư thế ngồi kiết già một lúc lâu rồi mới ngã xuống”.

Sự thật thì thế nào? Sự thật thì Trần Quang Thuận, người cũng đã đọc một bài chửi bới TT Ngô Đình Diệm, cũng hiện diện trong hội trường, đã chở  ông Thích Quảng Đức đến bằng chiếc xe Austin hai màu xanh trắng mang bảng số DBA 599 của đương sự. Sau đó nạn nhân Thích Quảng Đức đã được kéo lê đến chổ thiêu sống như một cái xác không hồn trước con mắt chứng kiến của dân chúng đứng chung quanh. Như vậy việc ông Thích Quảng Đức “khoan thai” bước xuống là khoan thai như thế nào, khoan thai ra làm sao?  Phải chăng đó là băng đảng Phật giáo tranh đấu đã “khoan thai lôi ông ta xuống xe và khoan thai lôi ông ta đến chổ chết” phải không ông tiến sĩ kiêm nhà văn Huỳnh Tấn Lê?.

Thứ hai, dựa trên các cuốn băng Video mà cho đến bây giờ chưa có một quốc gia nào có thể có được kỹ thuật Videoshop, tức là không thể  làm giả như tên dốt nát nào đó có địa chỉ email là thichquangba@gmail.com  nói, thì Thích Chơn Ngữ đã dội xăng từ trên đầu Thích Quảng Đức xuống, sau đó hung thủ đã đổ phần còn lại ra chung quang và rưới một đường dẫn lửa phía bên phải và sau lưng ông Lâm Văn Tức. Lửa đã được một tên hung thủ thứ hai, cũng đầu trọc, châm quẹt diêm và ném vào đường dẫn lửa này. Vì vậy chúng ta thấy lửa đã bắt đầu từ sau lưng và cách xa Lâm Văn Tức  khoảng vài mét, rồi mới bò tới hông phải của ông ta, tiến ra phía trước và sau đó phựt lên người ông Thích Quảng Đức. Theo ghi nhận của lịch sử thì cho đến khi được  thiêu xong thì ông Lâm Văn Tức mới được lên lon Bồ Tát, có nghĩa là trước đó ông Thích Quảng Đức không thể có phép thần thông của Bồ Tát để châm quẹt diêm từ xa, thì  việc nói rằng “ngài tự quẹt que diêm” từ cửa miệng của một ngài học đến mức tiến sĩ  có đáng bị coi là vô liêm sĩ không, thưa ngài tiến sĩ Huỳnh Tấn Lê?

Bây giờ chúng tôi nói sang chuyện “ngài Thích Quảng Đức ngồi kiêt già “một lúc lâu. “Một lúc lâu” là bao lâu hở ông tiến sĩ?, một giờ, hai giờ, ba giờ, hay một buổi? Căn cứ trên video thì ông Lâm văn Tức chỉ kiết già được có 15 giây sau đó ngã chỏng ngay ra đất, tay chân cứng đờ đưa lên trời như thể đã bị liệt từ lâu rồi. Như vậy rất phù hợp với việc đã bị chích thuốc mê nên ông ta đã không thể tự đi từ chiếc xe của Trần Quang Thuận đến chổ chết, không thể cầm can xăng tưới lên mình, và cũng không thể từ cầm diêm quẹt để đốt  mình. Từ điểm phóng đại này chúng ta trở lại chuyện 300 ngàn Phật Tử bị chính phủ Đệ Nhất Cộng Hòa sát hại. Tính theo tỉ lệ phóng đại của tiến sĩ Huỳnh Tấn Lê với con số 15 giây, thì con số 300 ngàn có thể ước tính là 0.3 Phật Tử đã bị Tổng Thống sát hại!. Chẳng hạn như sự “giết hại” của chính phủ, qua lời kể của một thầy tu 19 tuổi với phái đoàn Liên Hiệp Quốc rằng, “Hòa Thượng Hội Chủ Phật Giáo Thích Tịnh Khiết đã bị giết, hằng trăm Phật tử đã bị chính quyền dìm chết dưới sông Sài gòn, nhiều ni cô đã bị mổ bụng, và chùa Xá Lợi đã bị đốt cháy” . Mặc khác, nếu tính như theo lời kể của ông sư trẻ này thì Phật Giáo Tranh Đấu phải tuyên truyền là không phải là 300 ngàn mà phải là đến 3 triệu Phật Tử đã bị giết, và mấy ngàn ngôi chùa đã bị đốt sạch. Có như thế thì trong vòng 10 năm ông Ngô Đình Nhu mới có thể thực hiện được kế hoạch” Câm quyền 10 năm nữa, chế độ này sẽ Ki Tô hóa toàn thể dân Việt, một việc làm mà các  hội Truyền Giáo Tây Phương không làm nổi trong hơn 400 năm”, phải không ngài tiến sĩ QGHC? Giết có 300 ngàn là còn ít quá phải không ông cư sĩ Phật Giáo?

Ông không thể đổ cho Chu bằng Lĩnh nào đó xúi ông ăn cứt gà, vì đã là tiến sĩ ông phải biết cái nào là tài liệu giá trị, cái nào là cứt gà, đâu phải bạ đâu nhai đấy thưa ông Tiến Sĩ QGHC? Thích Nhất Hạnh đã “ăn cứt gà” đâu đó của Trần Dân Tiên rằng 300 ngàn người đã bị bom Mỹ giết chết ở Bến Tre, nay lại có thêm ông tiến sĩ dường như cũng thích cái món đó. Món đó có thơm lắm không ông Huỳnh Tấn Lê mà ông lại tương ra con số 300  ngàn bị giết, bất kể danh dự của một tiến sĩ như thế?

Và ông “Thích Quảng Đức” chết hụt mới 19 tuổi nói trên đã được offer như sau:  theo sự điều tra của Liên Hiệp Quốc: Nhà sư 19 tuổi nầy được yêu cầu tình nguyện hy sinh tự vận vì Phật giáo, và được bảo đảm rằng ông ta sẽ được cho uống thuốc để không bị đau đớn, ngoài ra ông ta cũng được đưa 3 bức thư tuyệt mệnh đã được viết sẵn để cho ông ta ký vào.

Thế thì lấy gì để phản bác rằng ông Thích Quảng Đức đã không bị cho uống thuốc mê rồi dẫn đi đốt sống và cái thư tuyệt mệnh của ông ta không là đồ giả? Trong lúc hiện trường giết người đã xảy ra phù hợp với giả thuyết nạn nhân đã bị thuốc mê?. Quả thật có cái đạo Phật nào mà tàn ác sát nhân y chang như  bọn khủng bố như cái đạo Phật của đám Phật Giáo Tranh Đấu này!

Còn nữa, ông hãnh diện về sự “hy sinh” vì đạo pháp của ông Thích Quảng Đức , thế thì tại sao ông không dẫn Trần Quang Thuận đang có mặt ở hội trường ra khoe trước đám đông? Vì rõ ràng đây là nhân vật lịch sử đã đưa Thích Quảng Đức đến niết bàn và lên lon Bồ Tát, hãnh diện lắm chứ?. Lái xe đưa Bồ Tát đến lên niết bàn đâu có thể là một nhân vật tầm thường? Dứt khoát là đã được phân công và bố trí của lãnh đạo chứ không thể nào khơi khơi đến chở ngài  Bồ Tát được! Đồng ý?  Ngoài ra, cái xe đang được trưng bày và đánh bóng như là một chứng tích tội ác của Diệm ở Việt Nam, thế thì sao không đem chủ nhân của chiếc xe này đi triễn lãm khắp thế giới để “reinforced” cái tội ác của Diệm? Cơ hội dễ dàng như vậy tại sao lại phớt lờ là sao? Có điều gì đó rất xấu hổ và không ổn phải không ông tiến sĩ và ngài Trần Quang Thuận? Hãy đọc một ghi nhận lịch sử về nhân vật lái xe chở Bồ Tát vào chổ chết, mà nhờ chiến công này sư phụ Thích Trí Quang đã tiến cử Trần Quang Thuận làm bộ trưởng sau khi giậu Ngô Đình Diệm đổ, bìm bịp Phật Giáo Tranh Đấu leo:  “Ông Tuyến đã có lần giúp cho Trần Quang Thuận về Nha chiến tranh Tâm lý, sau khi tốt nghiệp quân trường Thủ Đức. Rồi mang vạ vì Thuận lái chiếc xe Austin hai mầu xanh trắng, mang số DBA 599 của anh ta chở Hòa Thượng Thích Quảng Đức đến chỗ tự thiêu ở Ngã tư Lê Văn Duyệt và Phan Đình Phùng. Ông Nhu “ghim” ông Tuyến vì vụ này.” ( Vĩnh Phúc, ký giả BBC)

2/Thứ hai, Huỳnh Tấn Lê giảng đạo đức học: “Chúng ta nhắc lại Lịch Sử không phải để căm thù mà để không quên Lịch Sử, nhắc lại Sự Thật Của Lịch Sử để hậu thế biết rõ mà cảnh giác, và cố gắng không để cho cái Ác tái diễn” 

Thưa ông tiến sĩ QGHC kiêm sử gia, học giả Trần Trọng Kim học vấn không nhiều nhưng sự chân thật của Trần Trọng Kim thì lồng lộng, cho nên người đời phải tôn kính gọi Trần Trọng Kim là học giả, là nhà sử học. Chỉ mới ba điều khởi đầu rất nhỏ “khoan thai bước xuống, ngồi kiết già một lúc lâu, tự quẹt que diêm” thì tự ông đã chứng minh ông là một thằng láo khoét bất kể liêm sĩ, vậy thì cái Ác mà ông đưa ra đây là cái ác thật hay cái ác láo của việc bị “xúi ăn cứt gà” bởi Chu bằng Lĩnh bá láp nào đó? Cái ác nào hiện diện mà nói là để tránh bị tái diễn? Cái ác rằng đã có 300 ngàn Phật Tử bị Diệm sát hại là Cái Ác kiểu Thích Huyền Quang: “Giáo hội không mưu đồ chánh trị mà chỉ đòi hỏi sự độc lập chủ quyền của tôn giáo, mà luôn bị những thế lực chính trị thời đại đánh phá suốt 300 năm cận đại..” phải không?( Huyền Quang Kỷ Yếu trang 173). Trong khi sự thật thì Giáo Hội Công Giáo đã bị vua Minh Mạng và Tự Đức “đánh phá” thiếu điều “tuyệt chủng nhưng họ chẳng bao giờ mở miệng chửi rủa là bị đánh phá bởi chính quyền 300 năm cận đại cả! Và phải mất khoảng 300 năm sau những người tử vì đạo này mới được phong thánh, không phải vừa mới tắt thở sau 15 giây là đã thành Bồ Tát như ngài Thích Quảng Đức mà số còn hên hơn cả Xuân Tóc Đỏ, thưa Phật Tử Huỳnh Tấn Lê!

Nếu như ông Tiến Sĩ không chứng minh được rằng có 300 ngàn Phật Tử đã tử vì đạo, thì buộc lòng chúng tôi phải chấp nhận sự chẩn đoán của ông Trần Thiện Trung rằng các ông trong hội trường Jerome và ông bà Nhã Ca Trần Dạ Từ tất cả đều mắc một chứng  bịnh mà chỉ có súc vật ở Việt Nam mới có, đó là chứng bịnh lở mồm long móng. Đây là sự giải thích hợp lý nhất về ông và các nhân vật đã dựng nên Tòa Án Nhân Dân Jerome Santa Ana, ngoài ra khó tìm thấy sự giải thích hợp lý nào khác.

3/ Huỳnh Tấn Lê nói: ông Ngô Đình Diệm đã lật đổ Quốc Trưởng BĐ thông qua một cuộc Trưng cầu dân ý giả tạo.

Lần này thì đích thị là tiến sĩ Huỳnh Tấn Lê sử dụng sách của sử gia Trần Dân Tiên Miền Bắc. Lịch sử Miền Nam đều ghi nhận việc lật đổ là do 18 đảng phái thực hiện thực hiện, để ngăn ngừa việc Bảo Đại đoạt lại chính quyền giao lại cho lính Lê Dương Nguyễn Văn Hinh nắm giữ, qua việc triệu hồi Thủ Tướng Ngô Đình Diệm sang Pháp trong lúc quốc gia đang trong tình trạng dầu sôi lửa bỏng. Vì sự tình khẩn cấp như vậy nên các đảng phái đã hè nhau lật Bảo Đại, đưa Chí Sĩ Ngô Đình Diệm lên làm Tổng Thống. Hiện tại phu nhân của ông Nhị Lang, một trong những nhân vật trụ cột của cuộc lật đổ này vẫn còn sống tại Houston Texas và bà đã nhiều lần nói về việc này. Nhân chứng lịch sử vẫn còn, sử sách vẫn còn nhưng Huỳnh Tấn Lê vẫn tỉnh queo bẻ cong lịch sử. Đến nước này thì có thể nói rằng Huỳnh Tấn Lê có cái máu láo lường rất đặc biệt mà nếu hắn ở với Việt Cộng , rất giống máu của cộng sản!

4/Huỳnh Tấn Lê tiếp : “Khởi đầu cho quyền lực, tiếp theo sau việc tiêu diệt tổ chức Bình Xuyên, TT NĐD đã lần lượt triệt hạ các Đảng phái Quốc Gia chống Cộng, các Giáo phái Cao Đài, Hòa Hảo vốn rất đối nghịch với CS, và rồi nạn nhân kế tiếp là Phật Giáo,… Ông Ngô Đình Nhu, Cố vân, em trai TTNĐD đã từng cho biết: “Cầm quyền 10 năm nữa, chế độ này sẽ Ki Tô hòa toàn thể dân Việt, một việc làm mà các hội truyền giáo phương tây không làm nổi trong hơn 400 năm”. Đó cũng là lý do để hiểu thêm tại sao hơn 300,000 (ba trăm ngàn) Phật tử tại miền Trung đã bị giết hại( Chu Bằng Lĩnh, Cần Lao) 

Huỳnh Tấn Lê tốt nghiệp tiến sĩ quốc gia hành chánh, thì điều đầu tiên và bắt buộc là y phải hiểu về cơ cấu quốc gia hơn ai hết, nhưng hóa ra y không hiểu gì sất!. Một quốc gia chỉ có thể gọi là quốc gia khi thiết lập được một cơ chế trung ương tập quyền, đại diện chính thức cho người dân. Một nơi mà quyền lực bị chia năm xẽ bảy, cai trị bởi một cái lẫu thập cẩm bao gồm các giáo phái và những tên ma cô như Bảy Viễn và lính Lê Dương như Nguyễn Văn Hinh, không khác nào tập hợp những Sơn Trại, dân tình ta thán, nghèo đói và thất học, thì có thể gọi là “quốc gia” và có thể là niềm hãnh diện của dân tộc Việt Nam không ông tiến sĩ? Nếu ông thấy đó là những kẻ yêu nước và đáng kính thì ông nên lập bàn thờ mà thờ tên ma cô Bảy Viễn và lính lê dương Nguyễn Văn Hinh hoặc bất cứ ai mà ông muốntrong chùa Bát Nhã luôn thể, ok ông?

Nhận sự bổ nhiệm của quốc trưởng Bảo Đại thành lập chính phủ trung ương đại diện cho Miền Nam, thủ tướng Ngô Đình Diệm phải có trách nhiệm kêu gọi tất cả các phe phái giải giới, nếu không tuân lệnh thì phải bị coi là thành phần phản loạn và phải bị đánh dẹp. Đó là nguyên tắc trị quốc căn bản và bất di bất dịch từ thời cổ xưa cho đến hôm nay, học “quốc gia hành chánh” cớ sao ông tiến sĩ không biết điều này mà lại u mê đến thế?. Viết đến đây thì tôi tin rằng ai cũng thấy ông quá ngu, ngu hết thuốc chữa, ngu đến độ tôi phải chấm dứt phần bình luận nguyên tắc điều hành quốc gia và khái niệm về chính quyền quốc gia ở đây vì nói thêm ra ông cũng không hiểu mà chỉ làm người đọc thêm mất thì giờ.

Còn về câu nói của ông Ngô Đình Nhu” Cầm quyền 10 năm nữa, chế độ này sẽ Ki Tô hòa toàn thể dân Việt, một việc làm mà các hội truyền giáo phương tây không làm nổi trong hơn 400 năm”” thì thiệt là hết ý. Ông Cố Vấn Ngô Đình Nhu nói điều này với ai thưa ông Huỳnh Tấn Lê?  Ông ta nói như thế với bố của ông, hay nói với ông nội của ông, hay nói với ông cố nội của ông, thưa ông tiến sĩ Huỳnh Tấn Lê? Ông là đệ tử ruột của đám Phật Giáo Tranh Đấu và nhà sư hổ mang Thích Huyền Quang “Phật Giáo luôn bị những thế lực chính trị thời đại đánh phá suốt 300 năm cận đại”  chuyên nghề vu cáo cho tất cả các chính quyền đều muốn tận diệt Phật Giáo, phải không ông Huỳnh Tấn Lê ?.

  Và cuối cùng, cho rằng Thủ Tướng Ngô Đình Diệm không nên triệt hạ các giáo phái và các phe nhóm chính trị, vậy ông tiến sĩ muốn tiến cữ phe nào lên nắm chính quyền? Hay cứ để cái lẫu thập cẩm Bình Xuyên Bảy Viễn, Nguyễn Văn Hinh, Giáo Phái cùng nắm giữ chính quyền mỗi người hùng cứ một nơi cho vui, mặc cho thể diện quốc gia giống như miếng giẻ rách trước con mắt quốc tế, còn dân tình thì nghèo đói thất, học ruộng đồng bỏ hoang và bị trấn lột bởi các sứ quân nói trên? Ông tiến sĩ có thể cho tôi bất cứ cái ví dụ nào mà một quốc gia trên thế giới có thể tồn tại trong nạn thập nhị sứ quân như Miền Nam trước 1954 không ông? Và như thế thì phe nào sẽ lập cái học viện Quốc Gia Hành Chánh để các cư sĩ mắc bệnh lở mồm long móng như ông vào học? Rồi sau đó ăn cháo đá bát, ăn trái chửi kẻ trồng cây?

5/Huỳnh Tấn Lê viết : ” Nắm quyền lãnh đạo quốc gia, TT Ngô Đình Diệm đã cho thi hành một chính sách độc đoán chẳng khác gì chế độ cộng sản, cũng độc đảng gia đình trị( Cần Lao/Cộng Sản), cũng suy tôn cá nhân ( NDD?HCN), cũng tôn giáo toàn trị (Thiên chúa giáo/Marxime) và cũng thủ tiêu các chiến sĩ QG chân chính ( ám sát tướng Cao Đài Trịnh Minh Thế, đánh giết rồi bỏ vào bao bố, bỏ trôi sông lãnh tụ Dân Xã Đảng Nguyễn Bảo Toàn, giết Tạ Chí Diệp và còn nhiều chiến sĩ quốc gia khác nữa)

 

Tướng Trịnh Minh Thế đã tuân thủ luật pháp và được giữ nguyên chức vụ với chính phủ trung ương. Ông đã bị Pháp hoặc Việt Cộng phục kích giết chết trong một trận giao tranh ở Sài Gòn. Ông Huỳnh Tấn Lê lại vu khống một cách bỉ ổi lần nữa!. Riêng cái chết của hai ông Nguyễn Bảo Toàn và Tạ Chí Diệp và những cái “ác” khác của TT Ngô Đình Diệm, để được sáng tỏ,  hãy đọc một đoạn nhà báo Vĩnh Phúc phỏng vấn những nhân vật lịch sử trong cuộc sau đây, do ông Nguyễn Văn Lục ghi lại trong cuộc mạn đàm nhà báo Vĩnh Phúc:

Nhà báo Vĩnh Phúc: “Theo ông Cao Xuân Vỹ , ông có hỏi Đại tá Nguyễn Văn Hay khi ông này vào trình hồ sơ cho ông Diệm. Ông Diệm phê: “Thanh toán cho xong.” Tụi bộ hạ là Khưu Văn Hai và đàn em lại hiểu thanh toán là đem giết. Thế là Nguyễn Bảo Toàn và Tạ Chí Diệp bị giết oan. Còn Hồ Hán Sơn thì Trần Kim Tuyến cho là các phe của Cao Đài diệt nhau. Ông Cao Xuân Vỹ cũng có lần hỏi thẳng ông Ngô Đình Nhu về vụ Tạ Chí Diệp, ông Nhu bảo Accident”.

Cụ Quách Tòng Đức, cựu đổng lý văn phòng Phủ Tổng Thống nói: ”Ông Diệm nóng lắm, nhưng không ác độc. Ông Trần Kim Tuyến đàng hoàng, có tư cách “.Ông Tuyến vào trình ông Diệm về vụ bắt đựơc Hà Thúc Ký, lúc đó đang lẩn trốn và âm mưu ám sát ông Diệm.. Ông Diệm nổi nóng quát: đem thủ tiêu nó đi. Ông Tuyến nhận lệnh ra về và băn khoăn khó xử. Và thay vì thi hành lệnh thủ tiêu, ông Tuyến trì hoãn không làm gì cả. Hôm sau vào gặp ông Diệm. Ông Diệm đã quên béng cái lệnh miệng đem thủ tiêu HTK, rồi hỏi “Hà Thúc Ký ra sao ?” “Dạ thưa cụ, vẫn còn giữ đó, để tôi liên lạc với bên Công an”. Ông Diệm nói: ”Mình nóng mình nói như vậy, thôi liệu giúp gia đình nó. Nói bên công an đối xử tử tế với nó.” Chút xíu nữa cái mạng của ông Hà Thúc Ký không còn nữa, nếu ông Tuyến thi hành lệnh miệng ngay đêm hôm đó. Ông Diệm lúc tức thì nói thế chứ đâu có ý định thủ tiêu Hà Thúc Ký.
Chính Lê Châu Lộc nói rằng, ông Diệm nghe tin phi công Phạm Phú Quốc ở trong tù bị bọn công an hành hạ đến nơi đến chốn. Ông Diệm không an tâm sai Lê Châu Lộc đến nhà giam xem thử. Lê Châu Lộc bắt Phạm Phú Quốc dơ tay cho xem có bị thương tích không. Không có. Chỉ nêu sự việc: Một người đã ném bom tính giết mình, đã không bị đưa ra tòa, không bị cho đi mò tôm là may, lại còn thăm hỏi. Chuỗi sự kiện đó dẫn đưa tới việc phải thừa nhận: Ông Diệm là người tốt. Không lạ gì, sau đó, Phạm Phú Quốc đã viết thư xin lỗi ông Diệm”.

Hà Minh Trí ám sát hụt ông Diệm ở Ban Mê Thuột, chỉ bị tù, sau 1975 được thả. Một mật vụ thời ấy cho tôi biết họ đề nghị đẩy tên Hà Minh Trí từ trên lầu xuống cho chết, rồi bảo là là tai nạn. Ông Nhu không cho, bảo cứ giam lại.

Cụ Hà Thúc Ký, nay ở bang Maryland. Chính tôi đã phỏng vấn cụ và cụ cười kể rằng:” Hồi xưa tôi định ám sát ông Diệm. Nhà tôi ở đường Công Lý, gần trường Quốc Anh, tôi chủ tâm đào một đường hầm ra đến đường Công Lý, cách khoảng 50 thước và chôn 20 kg chất nổ rồi chờ xe ông Diệm đi qua, sẽ giật mìn để ám sát ông Diệm”. Tôi hỏi rằng khi cụ bị bắt họ đối xử ra sao. Cụ trả lời :
- Lạ nhất là không bao giờ họ đánh đập.Tôi lúc nào cũng nghĩ rằng hễ bị ông Diệm bắt là bị giết liền chứ không thể sống được, vì tôi làm cho ổng mệt lắm.

Qua các chuỗi sự kiện nói trên, xin nhường lại sự phán xét về “cái ác” của TT Ngô Đình Diệm cho công luận. Trích dẫn một “tai nạn”do sự tắc trách của nhân viên dưới quyền để kết luận rằng TT Ngô Đình  Diệm là người ác độc, rõ ràng là một việc làm không lương thiện mà một Phật Tử chân chính không bao giờ làm. May là ông Huỳnh Tấn  Lê đã đi tu tại gia, nếu ông ta không đi tu thì ngay cả cộng sản cũng còn phải bái ông làm sư phụ!
6/ Huỳnh Tấn Lê nói: “Có thể nói, TT NĐD nắm được quyền hành trong một hoàn cảnh vô cùng thuận lợi để xây dựng nền móng dân chủ cho quốc gia, khi CS Bắc Việt vừa ra khỏi cuộc chiến tiêu hao với Pháp, còn để yên cho miền Nam vì chưa đủ phương tiện đánh phá. Chính sự cai trị độc tài, độc ác của TT NĐD và gia đình đã làm tiêu hao tiềm năng chống cộng của miền Nam, nhiều thành phần trí thức, nông dân bất mãn đã lơ là chống cộng. Chế độ TT NĐD đã làm hỏng đại cuộc xây dựng dân chủ quốc gia ngay từ đầu, chính là nguyên nhân xa đưa đến sự sụp đổ 30 tháng 4 sau này khi ông và giòng họ đã đặt quyền lợi của tôn giáo, của gia tộc mình lên trên quyền lợi của dân tộc

Việt Cộng nào để yên cho Miền Nam vì chưa có phương tiện đánh phá hả ông Huỳnh Tấn Lê? Ông có biết rằng trong lúc Miền Bắc đảng của bọn cộng sản được thành lập đã được 24 năm, năm 1930 tại bên Tàu, và được huấn luyện theo kỹ luật của quốc tế cộng sản và được viện trợ đầy đủ bởi Stalin và Mao Trạch Đông. Tại sao ông bỏ qua điểm quan trọng này? Ông là tay sai cho Việt Cộng nên che dấu tội mãi quốc cầu vinh cõng rắn cắn gà nhà của chúng phải không? Tóm lại Mao Trạch Đông đã đẻ ra và nuôi nấng ĐCSVN và Hồ Chí Minh từng giờ từng phút và không bao giờ ngưng tấn công Miền Nam mà ông không thấy sao? Đừng nói chi xa, ngay cái Hiệp Định Paris bút chưa ráo mực thì chúng đã tấn công Miền Nam tại sao ông lại nói rằng còn để yên cho miền Nam  là sao?

Trong khi đó thì Miền Nam chúng ta không có một đảng phái nào có bề dày kinh nghiệm, và đặc biệt là không có quốc gia nào tài trợ cả, ngay cả Pháp. Đó là sự chênh lệch phải nói là gần như 100/1 giữa ĐCS và các đảng phái chính trị khác của Miền Nam. Khi Thủ Tướng Ngô Đình Diệm về nước chấp chánh, tình hình chính trị tại Miền Nam vô cùng bất ổn và chia rẽ, không khác nào một bức dư đồ rách tả tơi. Tình trạng này là điều kiện vô cùng tốt đẹp để cộng sản tính sổ Miền Nam mà chẳng phải nhọc nhằn gì. Phải thẳng thắn mà nói rằng, nếu không có sự chia đôi đất nước 1954, thì Mao Trạch Đông đã xua đại quân qua bàn tay của Hồ Chí Minh nuốt chững Miền Nam một cách gọn gàng còn dễ hơn việc nuốt chững Đại Hàn vào năm 1950 nữa.

Phải đối đầu với một khối cộng sản to lớn như vậy, trong lúc về nước “chính phủ” Thủ Tướng Ngô Đình Diệm chỉ có vỏn vẹn 12 người cảnh sát gác Dinh Gia Long và không có lấy một đồng xu trong túi. Chính phủ Eisenhower chỉ chính thức hổ trợ cho Thủ Tướng Ngô Đình Diệm 11 tháng sau khi ông về nước và sau khi đã dẹp được loạn thập nhị sứ quân Bình Xuyên Bảy Vĩễn và các giáo phái. Bên cạnh đó, Thủ Tướng Ngô Đình Diệm phải tiếp nhận khoảng 1 triệu đồng bào Miền Bắc di cư vào Nam. Lo lương thực, y tế, giáo dục, chổ ở và ổn định đời sống cho 1 triệu người, một cuộc di tản khổng lồ nhất trong lịch sử nhân loại, trong một thời gian kỷ lục nhất, chỉ vài tháng, là một công việc phi thường mà tính đến nay chưa có một chính phủ nào của một quốc gia nào trong bất cứ thời đại nào đã làm và có thể làm nổi. Chính phủ Eisenhower không viện trợ ngay cho chính phủ TT Ngô Đình Diệm khi ông về nước vì họ không tin rằng TT Diệm có thể ổn định được tình hình Miền Nam và họ không muốn sự viện trợ này sẽ làm mất mặt họ trước thế giới.  Đối đầu trước nanh vuốt của cộng sản quốc tế đặc biệt là Trung Cộng trong hoàn cảnh thê thảm như vậy mà ông nói là “hoàn cảnh vô cùng thuận lợi”? Thảo nào mà 9 năm sau, vào năm 1963, các ông Phật giáo của ông thấy  quốc gia “ngon ăn” quá rồi, thành hòn ngọc Viễn Đông rồi, nên nhào vô giương cao ngọn cờ Đàn áp Phật Giáo dành giựt chính quyền để thực hiện tham vọng thần quyền đưa Phật Giáo trở thành quốc giáo của Việt Nam có phải vậy không ông!?

Ông đọc lại lịch sử đi ông Huỳnh Tấn Lê! Trước năm 1954 tình hình giáo dục tại Miền Nam thế nào? có trường Đại Học nào không? có cái học viện QGHC của ông không? Có các trường đạo tạo quân nhân nào như Võ Khoa Thủ Đức, Võ Bị Đà Lạt không? Miền Nam đã được chia thành các vùng chiến thuật chưa? Có xuất cảng được gì không hay ruộng đồng bỏ hoang, đa số dân chúng mù chữ thất học, và lác đác có không bao nhiêu ngôi chùa. Cơm còn không có mà ăn lấy tiền đâu xây chùa phải không ông? Và nguy hiểm hơn hết là ông biết có bao nhiêu cán bộ cộng sản nằm vùng được giặc Hồ cài lại để chuẩn bị cho một cuộc tổng tấn công hai năm sau đó, tức là 1956 không ông? Trong khi đó thì chính phủ lại yếu ớt và sinh sau non đẻ muộn so với ĐCS và không một đồng xu dính túi lại còn phải tiếp nhận khoảng 1 triệu đồng bào Miền Bắc di cư vào Nam trong vòng chỉ vài tháng!

Đó là “hoàn cảnh thuận lợi” của Tổng Thống Ngô Đình Diệm đó hả ông tiến sĩ lở mồm long móng kia?

Chỉ việc tiếp nhận 1 triệu đồng bào Miền Bắc di tản vào Nam và ổn định đời sống cho họ đã là một công ơn hết sức to lớn của Tổng Thống đối với dân tộc Việt Nam này, đừng nói gì đến việc đã làm cho Miền Nam trở thành một hòn ngọc Viễn Đông, được hơn 150 quốc gia kính nể, tổng thống Eisenhower, một vĩ nhân của Hoa Kỳ phải bắn 21 phát súng đại bác và trải thảm đỏ để tiếp Tổng Thống Ngô Đình Diệm, gọi tổng thống là “miracle man”, một điều mà có thể nói, vinh dự này khó lập lại lần thứ hai cho Việt Nam ngay cả trong một tương lai xa.

Ông không thể phủ nhận được điều này trong thâm tâm ông chứ ông Huỳnh Tấn Lê?

7/ Huỳnh Tấn Lê nói: “sự kiện anh em TT NĐD lén lút bắt tay với CS (gặp Phạm Hùng tại rừng Tánh Linh, gặp bàn luận với Tướng VC Trần Độ ngay tại Dinh Gia Long). Và đây mới chính là điểm then chốt để người Mỹ yểm trợ việc thay thế TT NĐDiệm

Tài liệu nào cho rằng vì các ông Ngô Đình Nhu và Ngô Đình Diệm muốn gặp cộng sản nên bị Mỹ thay thế? Đến nước này thì phải nói sự vô liêm sĩ của Huỳnh Tấn Lê quả là hết cỡ

Hãy đọc lại một vài nhận định của Đại Tướng Paul Harkins, người tiền nhiệm của Đại Tướng Westmoreland về TT Ngô Đình Diệm và về thủ phạm đã giết ông,  qua ghi nhận của Graham Cosmas :

Điều quan trọng nhất là Lodge và Harkins không đồng ý về ước muốn loại trừ Diệm. Chẳng bao lâu sau khi thay thế Nolting, Lodge lại liên kết với  nhóm chống Diệm ở Bộ Ngoại Giao và ở Tòa Bạch Ốc. Lodge liên lạc đều đặn với nhóm này sau khi đến Sài Gòn. Vị Đại Sứ đã kết luận một cách sớm sủa rằng Diệm không thể cải cách và cực lực ủng hộ mọi nổ lực của những người Việt Nam muốn loại trừ Diệm. Harkins đồng ý rằng Nhu có thể bị thay thế khỏi quyền lực và áp đặt thêm áp lực lên Diệm, bao gồm giảm hay cắt viện trợ, để có thể áp đặt các nhu cầu thay đổi lên chính quyền Việt Nam. Tuy nhiên, cuối cùng Harkins nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ nên giữ Tổng Thống Diệm, người mà Harkins tôn trọng như là  một con người yêu nước mãnh liệt, người mà biết rõ quốc gia của ông ta hơn bất cứ ai, và đã làm được nhiều điều tốt đẹp.

  Trong kinh nghiệm quan hệ với những tướng lãnh Việt Nam, Harkins nghi ngờ rằng họ không có được cá tính và khả năng để lãnh đạo quốc gia. Ví dụ, Đại tướng Harkins nhận định rằng Đại Tướng Minh không đóng góp được gì cho cuộc chiến cả, ngoại trừ việc chỉ than phiền với tôi về chính phủ và cách chính phủ điều hành kể từ lúc tôi có mặt ở đây.

Với vị trí của mình, ngày 30 tháng 10 Harkins đã thúc giục Hoa Kỳ rằng không được thay ngựa quá nhanh như vậy ”….

  Trong việc ủng hộ TT Ngô Đình Diệm, Đại Tướng Harkins và các viên chức Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ khẳng định rằng việc biểu tình của Phật giáo và việc tuyên bố Thiết Quân Lực không ảnh hưởng gì đến đạo đức của quân đội Miền Nam Việt Nam hay làm suy giảm lòng trung thành của họ với chế độ

Chế Độ Diệm chấm dứt sớm vào ngày 2 tháng 11, với sự đầu hàng của Dinh Độc Lập, nổ lực bắt Diệm và Nhu và giết họ bởi những quân nhân hộ tống, có lẽ bởi lệnh của Dương Văn Minh và các tên tuối hàng đầu của vụ đảo chánh.  ( MACV the Joint Command in the year of Escalation 1962-1967 , Graham Cosmas Page 88)

Lần nữa tài liệu nào nói rằng nói chính phủ Hoa Kỳ loại trừ TT Ngô Đình Diệm vì ông ta liên lạc với Hà Nội thưa ông tiến sĩ bị ai đó “xúi ăn cứt gà”?Tài liệu của bộ trưởng quốc phòng Hoa Kỳ Chu Bằng Lĩnh? Của linh mục giám đốc “Xịa” Nguyễn Quang Oánh, hay của chính quyền Tuần báo Newsweek?. Báo nói là thánh nói hả ông? Báo kiểu như Việt Báo là có uy tín đó hả ông? Báo và tài liệu cái nào có giá trị hơn hả ông tiến sĩ?. Bây giờ có thể ông lại đổ cho tuần báo Newsweek xúi ông ăn cứt gà phải không ông?

Trên đây chỉ là một trong hàng trăm những tài liệu về nguyên nhân của việc lật đổ và giết hại Tổng Thống Ngô Đình Diệm. Trong phạm vi của bài viết về những điều láo khoét của Huỳnh Tấn Lê chúng tôi không thể trích nhiều hơn nữa, nhưng tất cả các tài liệu của Bộ Quốc Phòng và cơ quan CIA đều nói rằng hành động ám muội và xúi bẩy của Henry Cabot Lodge và một số nhân viên Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ lên chính quyền Kennedy, sử dụng những tên tội đồ như Dương Văn Minh, Trần Văn Đôn, Trần  Thiện Khiêm, Tôn  Thất Đính, Mai Hữu Xuân, Lê Văn Kim, Dương Hiếu Nghĩa, Nguyễn Văn Nhung làm nên cái chết của các nhà ái quốc Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu, mà cuối cùng đã đem đến thiệt hại lớn cho quốc gia dân tộc, essentially leaderless Viet Nam.

8/ Cuối cùng, Huỳnh Tấn Lê nói : “Bà Ngô đình Nhu nhũ danh Trần lệ Xuân đã chính thức lên tiếng tạ lỗi giác linh Bồ Tát Thích Quảng Đức”.

Huỳnh Tấn Lê, mở  mắt ra mà đọc những gì bà Ngô Đình Nhu nói về Thích Quảng Đức: Đối với những người điên rồ vì hào quang giả tạo, đến độ chấp nhận bị đánh thuốc mê và để bị đốt cháy đến chết, họ có quyền không bao giờ bị ai đặt vấn đề. Nhưng phải làm gì để ngăn chặn việc họ chấp nhận bị sát hại bởi các cuộc biểu tình? Điều duy nhất tôi có thể làm vào lúc đó là chế giễu họ. Bởi vì khi nó được tô vẽ như một cái gì đó hoàn toàn xứng đáng được khen ngợi, thì tất nhiên, sẽ luôn luôn có thêm người điên rồ vì hào quang giả tạo tiếp tục tự thiêu. Vì vậy, tôi phải làm ngược lại” ( openvault.wgbh.org

Điều duy nhất mà bà Ngô Đình Nhu đã làm là chế giễu Thích Quảng Đức. Hãy đọc cho kỹ  điều này và vào openvault.wgbh.org nghe 1000 lần cho rõ để lần sau đừng nói bậy nói láo thêm nữa, thưa ông Tiến Sĩ chẳng còn chút liêm sĩ nào Huỳnh Tấn Lê!

Cuối cùng, Huỳnh Tấn Lê kêu gọi đoàn kết để “tiến lên phía trước đánh Việt cộng và Trung cộng” và tuyên bố rằng những người vạch mặt nạ của đám Phật Giáo Tranh Đấu là có mưu đồ bất chính.

Mưu đồ bất chính gì yêu cầu Huỳnh Tấn Lê nói rõ? Hay cũng chỉ là một thứ chửi đổng mà với học vị tiến sĩ chẳng ai làm như vậy! Riêng với tất cả những dẫn chứng trên đây, còn có người đàng hoàng nào dám hy sinh danh dự mình để đứng chung đoàn kết với Huỳnh Tấn Lê và đồng bọn Jerome mà tiến lên đánh Việt Cộng và Trung Cộng?.

Huỳnh Tấn Lê cứ thoải mái đoàn kết với đám Phật Giáo Tranh Đấu của mình như Nhã Ca, Trần  Dạ Từ, Cao Văn Hở, Nguyễn Phú Hùng, Trần Phú Hùng, Vũ Ánh, Đào Văn Bình, Trần Quang Thuận, Nguyễn Trọng Nho, Nguyễn Thanh Huy, Phan Huy Chiêm, Đặng Nguyên Phả, Nguyễn Huy Sỹ, Nguyễn Văn Sâm, Vũ Ánh, Nguyên Huy, Thích Thắng Hoan,  ni cô kiêm ca sĩ Chúc Hiếu và 250 tăng ni có mặt tại Jerome ngày 23 tháng 6 năm 2013 , cả  đám hãy cùng nhau đổ xăng và bật diêm quẹt tự thiêu như Thích Quảng Đức là có thể tiến lên phía trước tiêu diệt được Việt Cộng và Trung Cộng rồi đấy, cần gì phải đoàn kết với những bọn “có mưu đồ bất chính” như chúng tôi!?

Người trung thực nào có can đảm đứng chung hàng ngũ với quý vị?

Bài viết đã quá dài, vì sự láo lường vô liêm sĩ của Huỳnh Tấn Lê quá dài.  Xin cảm ơn quý vị đã đọc bài và xin tiếp tay với chúng tôi trong mục đích chính là trả lại sự thật cho lịch sử, sau đó là vạch mặt những tên láo lường của xã hội như Huỳnh Tấn Lê, lên án sự phá hoại của đám Phật Giáo Tranh Đấu, đám tướng lãnh phản loạn.

Cuối cùng, xin được phép nhắc lại lời của Đại Tướng Harkins về những ông sư chính trị Việt Nam và phong trào Phật giáo Tranh Đấu: “The Buddishts, they just blow everything out of importance, as far as I’m concerned” (Part 1 p27 oral History LBJ Library). Các ông sư Phật giáo, họ chỉ thổi phồng mọi thứ chẳng có gì quan trọng, theo như sự nhận định của tôi”.

Đám Phật Giáo Tranh Đấu và tay sai cũng không khác các ông  “Phật sống” của họ, thổi phồng vào láo lường, chẳng hạn Huỳnh Tấn Lê và sự ném đá dấu tay của ông bà Nhã Ca Trần Dạ Từ của tờ Việt Báo.

Do đó, mọi hình thức lên tiếng của những người công chính sẽ đóng góp hữu hiệu trong việc trả lại sự thật cho lịch sử, xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn, trong đó có việc vạch mặt những thành phần dối trá vô liêm sĩ như Huỳnh Tấn Lê, tờ Việt Báo, và toàn bộ những tên bồi thẩm của “Tòa Án Nhân Dân Jerome”, đã vô tình hay cố ý tiếp tay tuyên truyền cho cộng sản phỉ báng chính quyền VNCH và các nhà ái quốc Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu.

Trân trọng

Hoa Kỳ ngày 4/8/2013.

Trần Minh

50_NAM_CV_Ho_Nguyen_Thanh_Huy__Dieu_Duc_Trieu_My_Ngan_-_Copy_resized

.

About joliechu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Scroll To Top