Thảm Họa Cộng Sản
You are here: Home / Chính trị / Hiến pháp cộng sản: Văn tự ô nhục của Việt Nam

Hiến pháp cộng sản: Văn tự ô nhục của Việt Nam

 HIẾN PHÁP CỘNG SẢN: HIẾN PHÁP BÁN NƯỚC.

 VĂN TỰ Ô NHỤC CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM

 

 

Chu Mỹ Dung

 

 

 

Thế nào là hiến pháp?

 

 Một cách đơn giản, Hiến Pháp là bộ luật khái quát, mang tính kim chỉ nam cho hệ thống luật pháp của quốc gia. Căn cứ vào kim chỉ nam này, các luật lệ được ban hành bởi quốc hội hay bất cứ ai trong bộ máy cầm quyền, không được phép vượt ra khỏi khuôn khổ của bộ luật hiến pháp. Hiến pháp quy định cấu trúc chính trị và cách thức điều hành quốc gia, trong đó bộ máy chính quyền phải làm được hai nhiệm vụ tối quan trọng, một là phải bảo vệ được sự toàn vẹn lãnh thổ, hai là phải bảo đảm được an ninh xã hội, phúc lợi, và các quyền tự do cá nhân cho công dân, mà công pháp quốc tế đã quy định. Đạt được tiêu chuẩn này, thì những văn tự được gọi là “Hiến Pháp” mới thực sự là hiến pháp. Bằng ngược lại, với những tuyên bố ngang ngược như  “Đảng Cộng Sản là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội Việt Nam”, thì giá trị của cái tự xưng là hiến pháp này, nó chỉ ngang bằng một miếng giẻ rách, dưới con mắt của nhân loại hôm nay.

 

Nói một cách khác, để được vinh dự gọi là Hiến Pháp, thì hiến pháp phải là một khế ước đứng đắn, trong đó người dân là chủ của hợp đồng, thuê mướn một nhóm người thay mặt mình điều hành quốc gia, với điều kiện là nhóm được thuê mướn phải làm tròn hai nhiệm vụ, một là bảo vệ lãnh thổ, hai là làm sao cho người dân có tự do hạnh phúc thực sự, không phải là thứ hạnh phúc trong những cái loa ngoài phường hay trên báo chí truyền thanh truyền hình của bọn cộng sản luôn rao giảng

 

 Nếu hợp đồng không giúp thực hiện được hai nhiệm vụ này, thì hợp đồng có tên là hiến pháp phải bị xóa bỏ, miếng giẻ rách đó cần được vứt vào thùng rác, nhóm được thuê mướn phải đi chổ khác chơi.

 

 Đó chính là cách giải quyết tốt nhất cho cái gọi là Hiến Pháp Cộng Sản 1992 và Đảng Cộng Sản VN, chứ không phải cố vá chùm vá đụp “dự thảo sửa đổi hiến pháp”. Trừ phi, đó là cái bẩy chính trị mà Đảng  Cộng Sản Việt Nam đang giăng ra để thanh trừng và tóm gọn những kẻ “suy thoái đạo đức chính trị tư tưởng”,  mà Nguyễn Phú Trọng, đảng trưởng Đảng Cộng Sản, đã chính thức răn đe ngày 25 tháng 2 năm 1013 tại Vĩnh Phúc.

 

 

Câu hỏi đặt ra là, cái mà đám cộng sản chóp bu VN đã và đang tuyên bố là “hiến pháp”, thực chất nó là cái gì?

Đã đến lúc, chúng ta, những người Việt Nam trong và ngoài nước, cần nói thẳng cho bọn chóp bu cộng sản biết, cái gọi là Hiến Pháp nước CHXHCNVN nó chỉ là một miếng giẻ rách không hơn không kém. Hiến pháp ư? Hay nó là văn tự nô lệ hóa dân tộc, được yểm trợ bởi súng đạn nhà tù, bắt ép người dân Việt Nam phải bán mình làm nô lệ cho cho những tên chóp bu cộng sản, để cuối cùng, chúng lấy luôn cả giang sơn của tổ tiên đem dâng không cho quan thầy Tàu Cộng?

 

 

Trở lại những vấn đề căn bản của hiến pháp. Theo thông lệ, hơp đồng chính trị có tên “Hiến Pháp” cần có 3 điều khoản, một là nêu rõ bổn phận và quyền hành của nhóm được chủ thuê mướn để điều hành quốc gia, hai là quyền của người chủ được tự do chọn lựa và thay đổi nhóm người mình muốn thuê, ba là những biện pháp ngăn ngừa sự trở tráo của những kẻ làm thuê. Vì thực tế đã chứng minh rằng, lúc nào nhóm làm thuê cũng tìm cách lường gạt để làm chủ. Lịch sử của nhân loại đã chứng minh rõ rằng, 99% giới “làm thuê” đều luôn muốn làm chủ, và một số lớn chúng đã thành công trong việc trở thành chủ thật, và là chủ của hàng trăm triệu sinh mạng, mà cái chết của 100 triệu nạn nhân cộng sản trên thế giới, là một điều đau lòng khôn tả của nhân loại.

Những tên “làm thuê” tráo trở và tàn bạo này không ai khác hơn là những tên trùm cộng sản như Lenin, Stalin, Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh, Kim Nhật Thành, Kim Chính Nhật, Fidel Castro, Lê Duẫn, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng v.v mà nhân loại và người Việt Nam cần phải ghi tâm khắc cốt.

 

 

Để ngăn ngừa tình trạng độc tài áp bức của giới cai trị, mà đã luôn luôn là nỗi khổ đau của nhân loại, Montesquieu đã đưa ra khái niệm tam quyền phân lập. Khái niệm này đến nay đã được tất cả các quốc gia tự do áp dụng trong hiến pháp của mình. Nếu quyền lực của bộ máy cai trị không được kiểm soát và đối trọng lẫn nhau, thì không thể nào phục vụ hữu hiệu cho tự do của người dân, cũng như duy trì sự tự do đó cho các thế hệ con cháu tương lai, tức là duy trì sự tồn tại của dân tộc đó.

Câu hỏi là liệu Hiến Pháp Cộng Sản 1992 hay cả 2013 có thể duy trì sự tồn tại của dân tộc Việt, trước kẻ thù Tàu Cộng phương bắc hay không? Câu trả lời quá dễ: Hiến Pháp đó chỉ là một công cụ cùng thực hiện một nhiệm vụ mà văn tự bán nước của Phạm Văn Đồng ngày 14 tháng 9 năm 1958 đã đề ra.

images (13)images (15)

 

 

Hiến pháp 1992 được đẻ ra bởi một lũ bán nước có bằng có cớ, phục vụ cho công hàm của Phạm Văn  Đồng

 

 “Hiến Pháp” đó đã được đẻ ra bởi một lũ bán nước có bằng có cớ, “Hiến Pháp” đó đã cấm dân tôi biểu tình chống Trung Cộng xâm lăng Cao Nguyên Trung Phần, cấm dân tôi biểu tình đòi lại Hoàng Sa, Trường Sa, cấm dân tôi không được lên tiếng trước việc ngư dân Việt Nam chỉ được đánh cá theo quy định của Trung Cộng, cấm dân tôi không được biểu tình đòi công lý cho những ngư dân bị Trung Cộng giết, Hiến Pháp đó đã cấm dân tôi tưởng niệm các chiến sĩ bỏ mình để bảo vệ biên giới ngày 17 tháng 2 năm 1979.

 images (17)

 

Tại sao Hiến Pháp đó là vũ khí cho việc bán nước? Bởi vì, Hiến Pháp đó đã ngăn chận dân tộc thành lập một chính quyền của dân, do dân và vì dân để lãnh đạo dân tộc quyết tâm chống ngoại xâm Trung Cộng đến cùng.

Hiến Pháp đó không có cơ chế tam quyền phân lập, để mặc cho Đảng Cộng Sản hè nhau bán nước cho Tàu Cộng mà dân tôi không làm gì được.

 Hiến Pháp đó cũng cấm không cho dân tôi báo động trước công luận rằng Trung Cộng đã thôn tính một phần lãnh thổ và hải đảo của Việt Nam. Hiến pháp đó đã triệt tiêu tất cả nhuệ khí của một dân tộc 4 ngàn năm bất khuất. Hiến Pháp Cộng Sản 1992 là gì, nếu không phải là một tội ác  lớn đối với tiền nhân và dân tộc Việt Nam?

 Có ai tìm thấy trong cái được gọi là “Hiến Pháp 1992” của Đảng Cộng Sản, có cái gì gọi là tam quyền phân lập? Có cái gì gọi là tự do ngôn luận, tự do hội họp, tự do báo chí, tự do thành lập đảng phái, tự do bầu cử ứng cử, hay chỉ là “điều 4 Hiến Pháp”, trong đó buộc người dân Việt Nam phải chấp nhận rằng:  “Ðảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội

Trên đời này, có cái Hiến Pháp quái gở như vậy? Đó mà là “hiến pháp” ư? Ai cho bọn cộng sản cái quyền cai trị đất nước vĩnh viễn như thế? Tạo hóa chăng?

 

Hãy luận cổ suy kim và trông người mà nghĩ đến ta để đánh giá thực chất của cái gọi là Hiến Pháp Cộng Sản 1992. Điểm qua “Hiến Pháp “của Tiền Nhân, Hiến Pháp Hoa Kỳ và Hiến Pháp Việt Nam Cộng Hòa, để thấy được thế nào là hiến pháp chân chính, để thấy được cái mà dân tộc Việt Nam đã được và đã mất, trách nhiệm của chúng ta đối với tiền nhân và các thế hệ con cháu, trước  hệ lụy khủng khiếp của cuộc chiến chống lại thảm họa cộng sản 1954-1975 này

 

 

Hãy so sánh “Hiến Pháp Cộng Sản 1992” với “Hiến Pháp của Tiền Nhân” 1470.

 

 Đất nước tôi, với 4 ngàn năm văn hiến, từ thời mà quyền hành tập trung trong tay chỉ một mình nhà vua, hoàn toàn không được ánh sáng của chủ nghĩa Mác Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh dẫn đường, đã xây dựng thành công một quốc gia vững mạnh với những chính quyền hết sức nhân đạo. Trong 4 ngàn năm dựng nước và giữ nước, không ai có thể tìm thấy rằng tiền nhân của tôi đã làm những tội ác kinh thiên động địa như Cải Cách Ruộng Đất, Nhân Văn Giai Phẩm. Mậu Thân 1968. Vua quan chăm lo đời sống cho dân, không những bảo vệ đất nước khỏi bàn tay giặc Tàu phương bắc, mà còn lại mở rộng thêm bờ cõi từ Quảng Bình đến tận mũi Cà Mau. Đánh giá lại bộ luật Hồng Đức 1470-1497, để thấy rằng nó còn vô vàn tốt đẹp triệu lần hơn cái quái thai “Hiến Pháp” 1992, mà Mác Lê và Hồ Chí Minh đã đưa đường dẫn lối..

 images (18)


                                                                                                     “Hiến pháp” của Tiền Nhân Việt Nam

Vua Lê Thánh Tôn

 

 

Thí dụ luật Hồng Đức ban hành đời vua Lê Thánh Tôn, 1470 -1497 cho phép dân chúng tư hữu đất đai, còn với luật cộng sản 1980, 1992, thì đất đai là sở hữu tập thể, tức là đất đai thuộc sở hữu của Đảng. Vậy thì “phong kiến phản động, hay cộng sản phản động?” Những tên cộng sản chóp bu có thể chối được rằng chúng bây đã dựa vào câu “đất đai là sở hữu tập thể” để cướp bóc đất đai của dân oan trên khắp mọi miền đất nước hay không? Như vậy, Đảng Cộng Sản chúng bây là một đảng lãnh đạo quốc gia hay một đảng cướp quốc gia?

images (20) images (19)


 

 

Đảng CS lãnh đạo quốc gia hay đảng cướp quốc gia?   Dân oan trên khắp mọi miền đất nước bởi chủ nghĩa cộng sản

 

 

 

Hiến Pháp Hoa Kỳ 1789

 images (21)

Hãy đọc lời mở đầu của Hiến Pháp Hoa Kỳ, hình thành trên 200 năm về trước mà đến  nay vẫn được xem là mẫu mực của nhân loại, đã giúp thiết lập được một quốc gia đáng kính, hùng mạnh, bền vững, tự do, an ninh, trật tự, tôn trọng luật pháp và điều quan trọng nhất là tất cả các chính phủ của họ đều là của dân, do dân và vì dân, of the people, by the people and for the people, như sau:

 images (22)

 

     

 

 

                                                   We The People of the United States

 

 “We the People of the United States, in Order to form a more perfect Union, establish Justice, insure domestic Tranquility, provide for the common defence, promote the general Welfare, and secure the Blessings of Liberty to ourselves and our Posterity, do ordain and establish this Constitution for the United States of America”

“Chúng ta, người dân Hoa Kỳ, nhằm mục đích thành lập được một quốc gia hoàn hảo hơn, thiết lập công lý, bảo đảm an ninh xã hội, cung ứng nhu cầu phòng thủ chung, thăng tiến phúc lợi, bảo đảm ơn phước được tự do cho chính chúng ta và cho con cháu chúng ta, quyết thực thi và xây dựng Hiến Pháp cho quốc gia Hoa Kỳ”

images (23)

 

 

Những tổng thống vĩ đại của quốc gia Hoa Kỳ

 

Hiến pháp này không quy định “Ðảng Cộng sản Hoa Kỳ, đội tiên phong của giai cấp công nhân Hoa Kỳ, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội Hoa Kỳ”

Hiến Pháp Việt Nam Cộng Hòa năm 1956 và 1967

images (24)

 

Lời mở đầu của Hiến Pháp VNCH năm 1956:

 

 “Tin tưởng ở tương lai huy hoàng bất diệt của Quốc gia và Dân tộc Việt Nam mà lịch sử tranh đấu oai hùng của tổ tiên và ý chí quật cường của toàn dân đảm bảo. Tin tưởng ở sự trường tồn của nền văn minh Việt Nam, căn cứ trên nền tảng duy linh mà toàn dân đều có nhiệm vụ phát huy. Tin tưởng ở giá trị siêu việt của con người mà sự phát triển tự do, điều hòa và đầy đủ trong cương vị cá nhân cũng như trong đời sống tập thể phải là mục đích của mọi hoạt động Quốc gia;

Chúng tôi, Dân biểu Quốc hội Lập hiến:

Ý thức rằng Hiến pháp phải thực hiện nguyện vọng của nhân dân, từ Mũi Cà Mâu đến Ải Nam Quan. Nguyện vọng ấy là: Củng cố độc lập chống mọi hình thức xâm lăng thống trị; Bảo vệ tự do cho mỗi người và cho dân tộc. Xây dựng dân chủ về chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa cho toàn dân trong sự tôn trọng nhân vị;

Ý thức rằng quyền hưởng tự do chỉ được bảo toàn khi năng lực phục tùng lý trí và đạo đức, khi nền an ninh tập thể được bảo vệ và những quyền chính đáng của con người được tôn trọng. Sau khi thảo luận, chấp nhận bản Hiến pháp sau đây”

Hiến pháp này cũng không quy định: “Đảng X, Y, Z, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa X, Y, Z và tư tưởng X, Y, Z,, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội Việt Nam

Lời mở đầu của bản hiến pháp VNCH năm 1967:

 

 

“Tin tưởng rằng lòng ái quốc, chí quật cường, truyền thống đấu tranh của dân tộc bảo đảm tương lai huy hoàng của đất nước.

Ý thức rằng sau bao năm ngoại thuộc, kế đến lãnh thổ qua phân, độc tài và chiến tranh, dân tộc Việt Nam phải lãnh lấy sứ mạng lịch sử, tiếp nối ý chí tự cường, đồng thời đón nhận những tư tưởng tiến bộ để thiết lập một chánh thể Cộng Hòa của dân, do dân và vì dân, nhằm mục đích đoàn kết dân tộc, thống nhất lãnh thổ, bảo đảm Độc Lập Tự Do Dân Chủ trong công bằng, bác ái cho các thế hệ hiện tại và mai sau.

Chúng tôi một trăm mười bảy (117) Dân Biểu Quốc Hội Lập Hiến đại diện nhân dân Việt Nam, sau khi thảo luận, chấp thuận Bản Hiến Pháp sau đây..”

 

Hiến pháp này cũng như Hiến Pháp Hoa Kỳ và Hiến Pháp VNCH 1956, không quy định “Đảng X, Y, Z…, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, là lực lượng lãnh đạo Nhà Nước và xã hội Việt Nam….”

Cả hai hiến pháp 1956 và 1967 đều quy định rằng chủ nghĩa cộng sản và các hoạt động cộng sản đều bị coi là đi ngược lại quyền tự do của cá nhân và quyền lợi của đất nước. Do đó, chủ nghĩa cộng sản cần phải bị cấm. Một cách không cần tranh cãi, thực tế diễn ra trên đất nước Việt Nam trong 38 năm nay đã khẳng định rằng, sự cấm đoán chủ nghĩa cộng sản của hai bản Hiến Pháp Việt Nam Cộng Hòa 1956, 1967 thực sự là Lẽ Phải, là Hạnh Phúc, là Công Lý, và Chân Lý không gì thay đổi được cho Việt Nam.

Hiến pháp của VNCH năm 1956, 1967 và Hiến Pháp Hoa Kỳ hoàn toàn không khác nhau về căn bản. Đều quy định, các quyền tự do cơ bản của con người như tự do ngôn luận, tự do tín ngưỡng, tự do bầu cử và ứng cử, tự do hội họp và tự do thành lập đảng phái chính trị, tự do biểu tình v.v,  phải được triệt để tôn trọng. Cơ chế tam quyền phân lập là cấu trúc chính trị của quốc gia, và không một đảng phái nào được  quyền cai trị quốc gia một cách đương nhiên và vĩnh viễn, như kiểu đảng cộng sản như vậy. Và thực tế đã chính minh cả hai chính quyền VNCH đều rất tôn trọng những quyền tự do căn bản của con người và chính phủ là theo cơ chế tam quyền phân lập rõ rệt

images (25)

 

Quyền tự do biểu tình của sinh viên học sinh Miền Nam Việt Nam dưới chính thể Việt Nam Cộng Hòa

 

.

Hiến Pháp VNCH 1967 là ghi rõ quân đội phải phi chính trị (điều23/ HP 1967)

 

Hiến Pháp 1956 quy định cơ chế tam quyền phân lập bao gồm lập pháp, hành pháp, và tư pháp phải là điều bất di bất dịch, không thể tu chính (điều 2, 3, 4 HP/1956).

 

Như vậy, có thể hiểu một cách không sai rằng, trong Hiến Pháp 1956, dưới thời Tổng Thống Ngô Đình  Diệm, thì cơ chế Tam Quyền Phân Lập được coi là chân lý, không ai có quyền sửa đổi.

images (26)

       

 

Tổ quốc tri ân ông, người quyết tâm giữ vững Nam Kỳ       Tự do bầu cử tại Miền Nam Việt Nam trước khi CS xâm lăng 

 và giữ vững cơ chế tam quyền phân lập

images (27)

 

    


                                                         Tự do bầu cử tại Miền Nam Việt Nam

 

 Đúng vậy, thực tế đã chứng minh rằng tam quyền phân lập là chân lý

Vì vậy, so với Hiến Pháp Hoa Kỳ, Hiến Pháp Việt Nam Cộng Hòa 1956, 1967, thì Hiến Pháp Cộng Sản 1992 chỉ là miếng giẻ rách ô nhục, được viết một cách chằng chịt gồm 12 chương và 147 điều, trong đó có rất nhiều điều vớ vẩn chó cán xe xe cán chó, so với các bài xã luận tuyên truyền báo Nhân Dân mà cái loa ngoài phường mỗi buổi sáng đều đọc, thì không khác nhau là mấy. Miếng giẻ rách này Đảng Cộng Sản VN bắt người dân Việt Nam phải mặc 38 năm rồi trước con mắt quốc tế. Không ô nhục hay sao khi người dân Việt Nam phải cúi đầu trước một bản “hiến pháp” như vậy?

Với những bằng chứng như vậy, thì câu hỏi rằng cuộc chiến “Chống Mỹ Cứu Nước” mà Đảng Cộng Sản đã dẫn dắt người dân Miền Bắc, và một số thành phần tay sai nằm vùng cho chúng tại Miền Nam từ năm 1954-1975 cuối cùng đã đem lại gì cho dân tộc Việt Nam? Đó là sự tiếp tay cho bọn cộng sản tước bỏ các quyền làm người căn bản của chính mình và con cháu mình, tự mình đi vào gông xiềng của chủ nghĩa cộng sản, tự mình tướt đoạt quyền được thành lập một chính quyền của dân, do dân và vì dân

Rõ ràng, cuộc chiến “Chống Mỹ cứu nước” đã đem lai chiến thắng cho bọn man rợ chóp bu cộng sản, còn dân tộc Việt Nam, chúng ta đã thua và mất tất cả, ngay cả quyền làm người cũng mất!

 

Sự răn đe của cộng sản:

 

Bản tin lúc 7 giờ tối ngày 25 tháng 2 năm 2013, được đài truyền hình cộng sản VTV1 hồ hởi như sau:

Nguyen phu trong

Nguyen phu trong

 

: “Các đồng chí phải lãnh đạo cái việc góp ý kiến sửa đổi dự thảo hiến pháp, cái này quan trọng lắm đấy. Vừa rồi có các luồng ý kiến thì cũng có thể quy vào được là suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống chứ gì nữa. Xem ai có tư tưởng là muốn bỏ điều 4 hiến pháp không? Phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng không? Muốn đa nguyên đa đảng không? Muốn tam quyền phân lập không? Hả? Muốn phi chính trị hóa quân đội không?

 

Người ta đang có những quan điểm như thế, đưa cả lên những phương tiện thông tin đại chúng đấy, thì như thế là suy thoái chứ còn gì nữa? Rồi tham gia những là khiếu kiện biểu tình, ký đơn tập thể, thì nó là cái gì.ì..ì.? Xem, các đồng chí quan tâm xử lý những cái này!”

 

Nguyễn Phú Trọng: Bỏ điều 4, đa nguyên đa đảng, tam quyền phân lập, phi chính trị hóa quân đội, biểu tình khiếu kiện là suy thoái tư tưởng và vô đạo đức 

 

 

Đảng cộng sản Việt Nam phát biểu rằng: “Bỏ điều 4 hiến pháp, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng,  đa nguyên đa đảng,  tam quyền phân lập, phi chính trị hóa quân đội, biểu tình khiếu kiện, làm đơn góp ý, ký đơn tập thểlà vô đạo đức, là suy thoái tư tưởng chính trị.Thế thì xin hỏi những tên cộng sản chóp bu rằng: Làm ơn tổng kết trên thế giới và trong lịch sử nhân loại, đã có bao nhiêu người vô đạo đức và suy thoái tư tưởng chính trị như vậy?

 

 

Câu hỏi này, những tên chóp bu cộng sản Việt Nam sẽ chẳng bao giờ trả lời được. Bởi vì chúng cậy thế binh lính súng đạn, sẳn sàng phát biểu những câu ngu dốt và vô nghĩa, mà ngay cả chúng cũng không hiểu mình nói gì, thì làm sao trả lời cho được? Những kẻ ngu dốt như vậy mà có thể là đại diện cho người Việt Nam trên trường quốc tế hay sao?

 

 

 Trên 38 năm trời dưới sự thống trị của cộng sản, chúng ta hiểu rằng, những gì được chóp bu cộng sản cho là “suy thoái chính trị đạo đức tư tưởng”, điều đó có nghĩa là sớm muộn gì cũng sẽ có sự thanh trừng chính trị, như đã từng xảy ra trong vụ án Nhân Văn Giai Phẩm, một kiểu “Trăm Hoa Đua Nở” của Mao Trạch Đông tại Việt Nam 1956-1960. Nhà tù và súng đạn của cộng sản luôn thừa thãi cho những người có chính kiến khác với chúng. Một bất hạnh khó viết thành lời cho dân tộc Việt Nam

 

 

Câu hỏi cho Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Tấn Dũng, Trương Tấn Sang, Nguyễn Sinh Hùng, Lê Hồng Anh, Phùng Quang Thanh, Lê Thanh Hải, Tô Huy Rứa, Phan Quang Nghị, Trần Đại Quang, Tòng Thị Phóng, Ngô Văn Dụ, Đinh Thế Huynh, Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Chí Vịnh:

Sửa đổi Hiến Pháp mà không cho bỏ điều 4, không cho phủ nhận vai trò độc tôn của Đảng Cộng Sản, không cho đa nguyên đa đảng, không cho tam quyền phân lập, không cho phi chính trị hóa quân đội, không cho tự do báo chí và truyền thông tư nhân, không cho tự do bầu cử và ứng cử, không cho tự do thành lập đảng, khóa chặt truyền thông trong tay, và còn cho rằng đó là suy thoái chính trị, tư tưởng và đạo đức, thế thì sửa đổi cái gì?

images (29)   images (30)

 


 

Mục đích của việc chính trị hóa quân đội của ĐCS Việt Nam là để giết đồng bào nếu có biểu tình xảy ra

 

Đối với  cộng sản, chúng ta phải nhớ nằm lòng câu nói của Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu:

 

Đừng nghe những gì cộng sản nói, mà hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm

 

Và câu nói của Boris Yeltsin: 

 

Cộng sản không thể sửa đổi, cộng sản phải bị thay thế:

images (16)

 

 

Chính phủ nước Viêt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ghi nhận và tán thành  bản tuyên bố ngày 4 tháng 9 năm 1958 của chính phủ nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa, quyết định về hải phận của Trung Quốc. Chính phủ nước Việt Nam tôn trọng quyết định ấy và sẽ chỉ thị có các cơ quan nhà nước có trách nhiệm triệt để tôn trọng hải phận 12 hải lý của Trung Quốc, trong mọi quan hệ với nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa trên mặt bể. Chúng tôi xin kính gởi Đồng chí Tổng lý lời chào rất trân trọng.

Hà Nội ngày 14 tháng 9 năm 1958

Lời vua Lê Thánh Tôn:

 ’Một thước núi, một tấc sông của ta lẽ nào lại vứt bỏ? Ngươi phải kiên quyết tranh biện, chớ cho họ lấn dần. Nếu họ không nghe, có thể sai sứ sang phương Bắc trình bày rõ điều ngay lẽ gian. Nếu ngươi dám đem một thước núi, một tấc sông của Thái Tổ làm mồi cho giặc thì phải tội tru di.

 

 Với chỉ một công văn bán nước nói trên thôi, chưa kể các tội ác khác, cộng sản Việt Nam đủ bị kết  tội tru di. Cộng  sản VN phải bị thay thế

Hoa Kỳ ngày 10 tháng 3 năm 2013

Chu Mỹ Dung, DDS

Phó Chủ Tịch kiêm phát ngôn nhân Ủy Ban Truy Tố Tội Ác Đảng Cộng Sản VN

About joliechu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Scroll To Top